Tipulidae (Stankelben)

tekst og foto af: Lars A. Clark

Familien Tipulidae (stankelben) omfatter ofte store, slanke og langbenede insekter af diptera ordenen. Tipulidae kan kendes på det v-formede sutur på thorax. Der findes med sikkerhed 200 danske arter af tipulidae, hvor Tipulidae Maxima er den største danske art, med et vingefang på 6,5 cm.

Larverne lever i rådent træ, på nedfaldne blade eller i planter i vandet. Tipulidaerne sværmer ikke som f.eks. myg. De voksne tipulidaer lever af nektar som de opsuger med deres lange næblignende forlængelse af hovedet.

Nederste billede : Parring