Den menneske skabte temperaturstigning påvirker fuglenes træk til Danmark

Den stigende temperaturer har på kort tid medført store forandringer  pga. CO2 klimaforandringer. Det konkluderer biolog Anders Tøttrup, der i sit specialeprojekt på Zoologisk Museum bekræfter,  at trækfuglene kommer tidligere og tidligere til Danmark.

Anders Tøttrup er nået frem til resultatet, efter at han har analyseret data fra flere hundredtusinde ringmærkede trækfugle, der i perioden 1976-1997 er blevet registreret på  Christiansø. Han har studeret  adfærdsændringerne på 25 almindelige trækfugle,  samtlige 25 arter kommer tidligere til Danmark, end de gjorde i 1970erne.

Undersøgelsen viser, at klimaforandringerne allerede har påvirket og ændret fuglenes adfærd, og at trækfuglene reagerer  på  temperaturer forandringerne. Trækfuglenes adfærdsændringer er opstået »meget hurtigt« set i et evolutionshistorisk lys.

 

Fugle art

tidligst gennemsnit
Gransanger -14 -6
Løvsanger -5 -5
Broget Fluesnapper -3 0
Rødstjert -8 -5
Tornsanger -9 -3
Bynkefugl -7 0
Rørsanger -7 -2
Gulbug -1 0
Grå Fluesnapper -3 -3
Havesanger -0 -4
Skovpiber -5 -2
Skovsanger -9 2
Munk -4 -6
Gærdesanger -7 -6
Kærsanger -1 1
Nattergal -2 -4
Gennemsnit   2,7

I tabellen er opgivet nogle tider for enkelte arter, tidligst refererer til hvor tidligt den første fugl er kommet til Danmark i forhold til reference året - den næste kolonne angiver hvor tidligt de enkelte arter gennemsnitlig kommer tidligere til Danmark.

Problemerne ved den tidligere ankomst er:

 

 

 

Foto: Bramgæs træk over Danmark Vestskoven  april 2004, Clark