La Brea Tar pits

i Los Angeles

Tekst og foto: Biolog Lars A. Clark

I hjertet af Los Angeles ligger La Brea tar Pit, på dansk:  tjæresumpen i La Brea..  La Brea er et spændende sted, her kan man få en fornemmelse af hvordan området så ud for 10.000 - 40.000 år siden. La Brea tar pit er både et museum og en tjære sump, på billedet herover kan man se tjæresumpen som den den dag i dag ligger midt i Los Angeles, og går man en tur i og omkring tjæresumpen, så kan man lugte tjæredampene der stiger op som store bobler i vandet.

Efter den amerikanske borgerkrig i 1870, købte familien Hancock  Rancho La Brea og det var dem der opdagede de forhistoriske fossiler som La Brea Tar pit gemte på. Familien havde købt området for at bore efter olie og grave efter asfalt til brug i San Francisco I begyndelsen blev kun få fossiler udgravet - men omkring 1901og 1912 tog University of California, Berkeley fat i udgravningerne og i 1913 blev det første museum bygget. Billedet herover viser området fra omkring 1900.

Mellem 1913 og 1915 blev der udgravet mere end 1 million knogler, disse knogler blev videnskabeligt beskrevet af Chester Stock. en graduate fra University of California, hvilket var en bedrift i sig selv. Der graves i øvrigt stadig fossiler ud, ca. 1000 fossiler i udgravningsperioden på to måneder.

Som billedet viser, så ligger fossilerne tæt og antallet er enormt og fordelt på mange forskellige nulevende og uddøde arter.

Pattedyr: Rovdyr (90%) - Parrettåede (5%) - Uparrettåede  (2.5%) - gumlere (2%) - Elefanter (0.5%)

Fugle: Rovfugle (60%) - Hønsefugle (15%) - ugler (7%) - Spurvefugle (8.5%) - andefugle(4%) - vadefugle (2%) - andre (3.5%)

Udover de nævnte grupper af dyr, finder man mange krybdyr, padder og mange laverestående dyr så som insekter og mange planter

Som det ses af billedet stiger der bobler af gasser op fra tjæresumpen, læg også mærke til olien der ligger som en hinde på vandet.

Dyrene blev fanget i tjæresumpen, var en elefant som f.eks. Mastodonten først kommet ned i tjæresumpen, så var den dødsdømt, tjæren klæbede sig fast til elefanten og jo mere den forsøgte at komme op desto mere sad den fast. Det så rovdyrene og de ventede kun på at elefanten blev så udmagret at de kunne angribe den. desværre for mange af rovdyrene så blev de også selv fanget i samme tjære fælde som f.eks. elefanten og det er da også forklaringen på at man finder så stor en procentdel af dyre fossilerne er rovdyr.


kør musen over billedet

Sabeltands tigeren eller sabeltands katten, der biologisk tilhører samme familie som losen (læg mærke til den korte hale og de kraftige forben).

Sabeltands katten er blevet Californien officielle fossil og man har da også fundet mange tusinde skeletter af sabeltands katten.  Den var mindre end vores dages løver, men med sine store tænder kunne den jage store byttedyr f.eks. mammutter , som den dræbte ved at flænse bugen op på bytte dyret og følge det indtil det døde af blodtab. På de mange fossiler man har fundet af Sabeltands katten, kan man se kraftige spor efter skader, hvilket tyder på at Sabeltands katten var et socialt flokdyr, hvor en skadet sabeltands kat kunne overleve skader, ved hjælp fra andre af flokken.


Kør musen over billedet

Dire wolf, eller den frygtelige Ulv, var meget almindelig i området, ulven er nært beslægtet med vores dages ulve.

Allerede for 25.000 år siden fandtes der store flokke af den nu uddøde  Bisson (Bison Antiquus), denne Bisson art der er beslægtet med vores dages Bisson, vandrede rundt på de store sletter, sammen med Vildheste, Kæmpe dovendyr, Mastodonter og Mammutter og mange flere spændende dyr, som man kan se på museet.