Katten har været menneskets kæledyr i mere end 9500 år viser nye udgravninger på Cypern.

Tekst og Foto: Lars A. Clark


Katten som kæledyr har en længere historie end man tidligere har troet. Nye fund af katte skeletter viser at katten har været menneskets kæledyr i mere end 9500 år, det er ca. 4000 år længere end man hidtil har troet. Ved en tilfældighed fandt man en grav med et hel katteskelet der lå ved siden af et menneske, hvilket tyder på at katten har været tam og af stor betydning for den afdøde.

Orientaler kat - Misriya's Xenia

Zooarchaeolog Melinda Zeder fra Smithsonian National Museum of Natural History i Washington, D.C., fortæller at katten havde en kæde om halsen, hvilket tyder på at katten var et tam husdyr allerede på denne tid og at katten havde en vigtig plads i livet efter døden.

Indtil dette nye fund fra Cypern, var de ældste sikre fund af katte som kæledyr, fra Ægypten, hvor man har fundet mange katte skeletter fra omkring 4000 år siden, her blev katten betragtet som et helligt dyr. Man har ud over mumificerede katte også mange malede billeder af katte fra denne periode i ægypten.

I de sidste årtier har archæologen Jean-Denis Vigne, fra the Natural History Museum i Paris, sammen med sine kollegaer analyseret knogler fra dyr, der er udgravet i Shillourokamboshave på Cypern. Forskerne er nået frem til at de første stenalder mennesker der kom til øen for godt 10.000 år siden efter alt sandsynlighed medbragte Katte, Hunde, Geder og andre husdyr fra Tyrkiet.

Det at man finder knogler efter katte betød i første omgang ikke det store, da fundet af katte knogler ved udgravningen ikke entydig beviser at katten var et tamdyr, det kunne jo være, at den blot havde fulgt med mennesket. Men i 2001, fandt en kollega til Vigne i en grav, et skelet af et 9500 år gammel ca. 3o årig menneske, begravet sammen med nogle katte knogler. De to skeletter var begravet mindre end 40 cm fra hinanden i samme jordlag og samme dybde og behandlet på samme måde, hvilket mere end antydede at de var blevet begravet sammen. (kilde Science 9 April)

Der er derfor næppe nogen tvivl om, at katten blev domesticeret for mere end 9500 år siden, det vil sige godt 2000 år senere end hunden.