Menneskets udvikling

4,2 millioner år

Australopithicus anamensis

Australopithiciernes tidsalder begynder, de sydlige hominider, De tidligste fund udgør den nedre del af skinnebenet (Tibia), hvis form antyder en opret gang (fundet i Kenya  - estimeret ca. 4,1 mill. år).

Det andet fund også gjort i Kenya og estimeret til ca. 4 mill. år er tænder og underkæbe - efter kæben størrelse så anses det for at være en nærslægtning til A. anamensis. eller blot et større individ - de bagerste tænder er tydelig større en de foreste, hvilket er karakteristisk for alle Australopithicier.