Menneskets udvikling

6. millioner år siden

 

 

Fundet af et kranie i Chad sidste år, viser at de første repræsentanter for menneskeracen var i stand til at gå oprejst allerede for 7 millioner år siden - det betyder at menneskeracen er ca. 2½ mill. år ældre end tidligere antaget.

Endvidere rejser det en del nye spørgsmål om hvornår mennesket begyndte sin udspaltning fra Chimpanserne/Gorillaerne samt hvor det begyndte. Det er ikke noget nyt at et nyt fund af knogler/kranie sætter spørgsmål om tid og sted, det er sket ved næsten hver eneste fund, og hver gang skal man indpasse det nye fund i menneskets udvikling fra vi udspaltede fra menneskeaberne (Ourangutang, Gorilla, Chimpanser, Bonobo samt Gibbonaber).

Chad kraniet (Sahelanthropus tchadensis) har rykket udspaltningen tilbage, og måske også den i øjeblikket gængse forklaring på hvorfor mennesket udspaltede sig fra menneskeaberne og hvornår og hvorfor de begyndte at gå oprejst.

Indtil Chad-kraniet var øverste del af venstre lårben det ældste fund af en hominid ( O. tugenensis ), Lårbenet er fundet i et 6. mill. år gammelt sediment, der i øvrigt indholdt flest abeknogler og så dette lårben, der er tolket som værende fra en hominid, basseret på kugleledet udformning. 

 

 

Se også Chad