Flodkrebs Astacus astacus.

Udbredelse :
Flodkrebsen var indtil 1950'erne meget almindelig i søer, åer og bække. Men i 50'erne hvor landbruget blev rationaliseret med  maskiner, og brug af kraftige sprøjtemidler.
Siden 80'erne er kebsen gået frem igen, det skyldes hovedsageligt beskyttelsen af de små vandhuller og søer,  ligeledes er mange døde mergelgrave og andre små vandhuller blevet renoveret, og man har mange steder udsat krebs i søerne igen, ligesom der er gravet mange nye småsøer.  

Der kan også spores en fremgang for flodkrebsen i åerne  i takt med, at åerne igen er blevet renere og da man har genoprettet mange å løb - f.eks. har man i mange å løb udlagt sten, så i dag rummer mange af åerne fine og levedygtige bestande af Flodkrebs.

Levested:
Flodkrebsen foretrækker både store søer, som små, endvidere indgår åer og bække i flodkrebsens levesteder. Flodkrebsen kræver en god fast bund med mange sten eller andre former for skjulesteder som f.eks. trærødder, Flodkrebsen holder sig skjult i dagtimerne under sten, i vegetation eller i huller i sø/flodbrinken. Herudover kræver flodkrebsen en righoldig vegetation som hovedsageligt skal  bestå af bundplanter samt rent iltrigt vand med  en dybder på  maks. 4-5 m, den Kræver iltrigt vand med over 5 mg ilt/l og helst over 40 mg/l kalk i vandet.
 

Flodkrebsen kan kun leve i ferskvand, selv med en meget lille saltpromille er den ikke i stand til at formere sig eller skifte skal. Flodkrebsen tåler heller ikke surt vand, pH-værdien skal være mellem 6,5 og 8.

Gennemsnitstemperaturen om sommeren skal være over 15° i mindst 3 måneder for at opnå normal vækst og helst ikke højere 220.