Tropisk abe går i hi ca. 7 måneder af året

Tekst og foto: Lars A. Clark

 

Størrelse: Krop + hoved er ca. 16-26 cm, og halen nogenlunde af samme længde,  Vægten ligger på 175-600 gram alt efter mængden af fedt og om det er en han eller hun .

Pels: Blød og ulden


Levetid: ( år, dog hævdes det at den kan blive 15-20 år.


Unger: 1-4 unger, med et gennemsnit på 2 unger pr. år.

 Drægtighed: 61 dage,  er udvokset ved 1 års alderen

.
Social liv: Er normalt solitær levende, men går i hi i grupper på 2-5 individer.


Udbredelse: Findes kun på Madagaskar og er stærkt udryddelsestruet


Habitat: De fleste skovområder

Klassifikation: Familie: Cheirogaleidae, underfamilie Cheirogaleinae.

 
 

Normalt forventer man ikke at dyr der lever i troperne går i hi, det er normalt noget man forbinder med de kolde klimazoner. Men ikke desto mindre har forskere fra Marburg Universitet (Kathrin H. Dausmann og kollegaer) fundet ud af at Dværg fedthale lemuren Cheirogaleus medius, der lever på Madagaskar i et tropiskklima med temperaturer på 25-35 grader Celsius, går i hi i en periode på ca. 7 måneder.

Det er lidt af en biologisk sensation at et pattedyr der lever i et tropiskklima går i hi og det er den eneste kendte abe art der går i hi. Det var kendt at fedthale lemuren forsvandt i længere perioder, men forskerne havde ikke nogen god ide om hvorfor og hvor den forsvandt hen, og laboratorie forsøg kunne ej heller bringe lys over hvad fedthale lemuren gjorde i den 7 måneders lange periode.

Kathrin H. Dausmann og hendes kollegaer satte sig derfor at undersøge fedthale lemuren i dens naturlige omgivelser på madagascar. Undersøgelserne viste at fedthale lemuren går i hi i en periode over ca. 7 måneder, den finder et hul i et træ hvor den så går i hi. Lemuren  regulerer ikke kropstemperaturen i denne periode, hvor ved fedthale lemuren adskiller sig fra andre pattedyr som f.eks. bjørne. At temperaturen ikke reguleres betyder at kropstemperaturen kan svinge med op til ca. 20 grader celsius.

Dværg fedthale lemuren opmagasinerer fedt reserver i halen, i løbet af sommerperioden kan den fordoble sin vægt, fedt halelemuren lever primært af  insekter, nektar og små vertebrater som f.eks. kamæleoner - den overskydende energi opmagasinerer den i sin hale. Fedthale lemuren er et nataktivt dyr og har store runde øjne.

I vinterperioden slår den sig sammen med 2-5 andre fedthale lemurer og finder et hult træ eller lignende, hvor de så sammen går i hi - i løbet af denne periode taber den op til halvdelen af sin kropsvægt.

Efter vintersøvnen starter parringssæsonen hvor fedthale lemuren hanen kæmper med andre hanner om hunnernes gunst, fedthale lemuren får ca. 2-3 unger, efter en drægtighed på ca. 2. måneder.

Kilde: www.sciam.com