Familien Syrphidae

Der findes over 250 arter i Danmark - Svirrerfluerne kan variere meget i udseende og størrelse. Svirrerfluerne har alle et forholdsvis stort halvkugleformet hoved, de har store facetøjne, der hos hannerne ofte mødes på hovedets overside. De er udstyret med en sugesnabel  der kan tilbage trækkes til hovedets underside. Vingeribberne bruges ofte til bestemmelse af arterne, flere arter har karakteristiske mørke aftegninger.

Svirerfluerne er højtudviklede flyvere der kan holde sig svævende på samme sted med meget hurtige vingeslag, pludselig kan de skifte retning for så et øjeblik efter at være tilbage - svirrerfluerne æder ofte bladlus eller andre insekter som de fanger.

 
Helophilus pendulus

 

.

Xanthogramma pedissequum