Virus

 

Tekst og Ide:  Lars A. Clark

Hvad er Virus ?

Virus kan defineres som en acellulær organisme, hvis arvemateriale består af nukleinsyrer og som kun er i stand til at reproducere sig i værtsceller og ved brug af disse celler.

Det store spørgsmål er da om Virus er liv ?  -  i følge den klassiske definition på liv, så er virus ikke liv !

 • Virus foretager ikke respiration

 • Virus reagerer ikke irritabelt

 • Virus udfører ikke aktiv bevægelse

 • Virus vokser ikke

 • Virus reproducerer sig, kun på dette punkt opfylder virus den klassiske definition for liv. 

Spørgsmålet er i sin enkelthed ikke om virus er liv - men blot hvordan vi ønsker at opfatte liv !

Men derimod er virus ikke et tidligt stadie for livet på jorden - den parasitiske levevis som virus udviser, betyder at virus sandsynligvis er udviklet efter cellulært liv er udviklet. Det betyder dog ikke, at det første liv på jorden havde et  udseende som virus eller prioner, der er i så fald tale om konvergent udvikling.

 

Opbygning af virus

Der findes mange forskellige typer af virus - fra meget små virus typer på størrelse med ribosomer til virus i størrelsen et par my-meter, Ebola-virusen øverst på denne side er i størrelsen 14.000 nano-meter.

Arvematerialet hos virus kan bestå af følgende nukleinsyre opbygning, der samtidig bruges som en taxanomisk inddeling:

 • Dobbelt DNA-streng

 • Enkelt DNA-streng

 • Dobbelt RNA-streng

 • Enkelt RNA-streng 

Virus kan være beskyttet af en kappe ( ENVELOPE ), herudover kan nukleinsyrerne være indkapslet i en proteinskal ( CAPSID ), Proteinskallen kan have en kompleks opbygning af nogle enkelte ensartede enheder ( STRUCTURE UNITS ), der igen er samlet i nogle aggregeringer (CAPSOMERS). En CAPSID-skal omkring nukleinsyre betegnes som NUKLEOCAPSID.

Hele strukturen af NUKLEOCAPSID og ENVELOPE  betegnes et VIRION og udgør den komplette infektive partikel. Forekomsten af CAPSIDER, ENVELOPE bruges også til systematisk opdeling af virus.

VIRUS

 • Systematik

 1. Dobbelt DNA-streng

 2. Enkelt DNA-streng

 3. Dobbelt ell. Enkelt DNA-streng 

 4. Dobbelt RNA-streng

 5. Enkelt RNA-streng