Ebola 


Biolog Lars A. Clark  

Ebola tilhører virus familien filoviridae (Ebola, Marburg),  Virus familien er karakteriseret ved at RNA-virus, negativ-farvet, ikke segmenteret samt ligger i en envelope. Virusen er endvidere pleomorph (har mange former)  Ebola ses ofte som en aflang virus med en u formet bugtning. Ebola er ca. 14.000 nano-meter lang og 80 nano-meter i diameter.

Ebola virus består af en Nukleocapsid om hyldet af en tværstribet capsid, der er en axial kanal i nukleocapsidet, hele virionet er omkranset af en envelope, der hovedsageligt består af lipoproteiner, fra vært individet. Morfologisk ses nogle pigge med ca 10 nano-meters mellemrum på overfladen af virionet.

Genomet er opbygget af en enkelt negative RNA-streng,  som i sig selv ikke er infektiøs - følgende rækkefølge af gener er fundet i genomet for Ebola:

Når viruset er trængt ind i cellen* begynder transskribtionen af RNA, denne iterative replikationsproces forløber i den inficerede celles cytoplasma og fremmes af syntese af en Positiv RNA-streng, der samtidig vil fungere som skabelon for syntese af nye virale negativ RNA-strenge. Mens infektionen forløber dannes der nukleocapsider omkring de negative RNA-strenge, herefter vil emigrere fra cellen ved at at danne en beskyttende envelope af lipoproteiner fra celle membranen og frigøres ved knopskydning.

*mekanismen endnu ikke klarlagt, men måske spiller glycoprotein piggene på virion overfladen en rolle.

Proteinerne i Ebola er meget identisk med samme proteiner fundet i ontogent retrovirus. Dette kan måske give en forklaring på sygdomsbilledet ved Ebola infektion:  kort latenstid, højdødelighed, indre blødninger. Syntesen af glycoproteinerne passiviserer inmumsystemet,  ved at inhibere blastogenesen af lymphocyter, reduktion af monoctyrenes kemotaktik og inhibition af makrophagerne (NK)