Enkelt ell. dobbelt DNA-streng Virus

 

Beskrivelse Familie

Nonenvelope

Hepadnaviridae