Familier

Nandu'er
Familie1
Nandu
Ganetype: Palaeognaht: Ganeben og vingeben er ubevægelig i forhold til hinanden.

Nanduer lever kun i sydamerika, der findes to arter

  • Nanduen (rhea americana) : Steppefugl
  • Bjergnanduen (Pterocnemia pennata)

Foto: Clark