Stor Flagspætte (Dendrocopos major)


Stor Flagspætte
Stor flagspætte er den almindeligste spætteart i Danmark. Den er meget karakteristisk både i udseendet og med dens trommen, som den bruger til at markerer sit territorium. Flagspætten har en spraglet fjerdragt der er sort, hvid og rød. Hannen kendes på en rød nakkeplet, og de unge fugle har en rød isse.
Stor flagspætte findes i det meste af Europa, i Danmark yngler den i det meste af landet. Dog ses Stor Flagspætte hyppigst i Jægersborg Dyrehave, Gribskov, Rold Skov og Høstemark Skov.

Stor flagspætte er, som de andre spætter, tilpasset til sin specielle levevis. En unik kraniekonstruktion bevirker, at fuglen ikke får hjernerystelse af at hakke på træstammer. Åbning af grankogler om vinteren, slider så meget på næbbets hornlag, at tre  næblængder slides op i løbet af et år. Om sommeren lever stor flagspætte hovedsagelig af insekter, især sommerfuglelarver, som den hakker frem underbarken på træstammer. Om vinteren består føden mest af nåletræskogler, der bearbejdes i særlige spætteværksteder, som f.eks. kan udgøres af en revne i en stub, hvor koglen kiles fast.

Læs mere: DOF Dansk Ornitologisk Forening

foto: Lars A. Clark fra Vestskoven