Stålormen (Anguis fragilis)

fotos: Tina og René Olsen

Klasse: Krybdyr (Reptilia)
Orden: Øgler (Lacertilia)
Familie: Stålorme (Anguidae)

Stålormen bliver op til 40-50 cm lang. Hannerne er  ensfarvede brunlige, mens hunner og unger er mørkere og de har en mørk rygstribe.
Stålormen kan forveksles med snoge, men de bevæger sig langsommere med deres taglagte skæl - ligeledes er stålormens hoved mindre.

Stålormen er et firben, hvor benene er reduceret væk. Som det kendes hos firbenene kan stålormen også afkaste sin hale (autotomi).
 

Parring:
Parringen foregår fra medio april, hvor hunnerne ses og helt frem til juni, hvor hunnerne enten føder levende unger, eller lægger æg der udklækkes umiddelbart efter fødslen (Stålormen betragtes  som ovovivipar).
Hannerne ses allerede i begyndelsen af april mens hunnerne ses medio april.  Fødselstidspunktet varierer en del fra slutningen af august og helt frem til oktober, alt afhængig af, om sommeren har været kold.

Føde:
Stålorme lever hovedsageligt af snegle, regnorm, insekter, tusindben og edderkopper. De tager også gerne større dyr som firben og andre stålorme hvis lejligheden byder sig.

Stålormen foretrækker et varieret landskab. Den er almindelig i skovbryn, fugtige løvskove og i haver