Er der liv andre steder i universet end på jorden ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det store spørgmål er om livet er en naturlig følge af planet dannelsen ?

Lad os se på nogle fakta:

Alle de tunge grundstoffer på joden er dannet i en sol, der har gennemlevet sin livscyklus og er endt sit liv som en supernova, det betyder at vi alle er børn af en stjerne, at vi alle indeholder stof der engang er dannet i det indre af en urgammel stjerne - at alt liv beror på at stjerner dør så der kan dannes tunge grundstoffer.

Der findes milliarder på milliarder af stjerner i universet, men hvad der er mere interessant er at man nu har observeret planeter rundt om nogle af de få stjerner man har kunnet studere nøjere - det betyder at der ganske givet findes planeter som i størrelse og i position til deres sol ligner jorden.

Et af de store spørgsmål er om livet er opstået i jorden ursuppe af hav eller om det er kommet udefra som stumper af simpelt organisk materiale - visse meteorfund tyder på at der falder meteorer ned på jorden der indeholder organisk materiale - der falder 100 millioner tons materiale ned på jorden hvert år.

Observationer af lysspektra af universet tyder på, at der i universet findes organiske stoffer, det vil sige at organiske stoffer er ret almindelige.

På Mars har der været vand og måske er der nogle simple former for liv

I Venus skydække findes der ikke megen CO2, hvad man eller burde forvente, noget tyder på at CO2'en fjernes - måske er det primitive livsformer der fjerner CO2'en  (Fotosyntes som planter laver i deres grønkorn (Clorofyl), omdanner vand og CO2 til sukker/stivelse 

Fotosyntese:   6 CO2  +  12 H2O  +  E   =>  C6H12O6  +  6 O2  +  6 H2O

På jorden findes der liv der kan eksistere uden lys (i dybhavet), eller i varmekilde og  i de koldeste områder af arktis findes der liv, selv på de tørreste sletter findes der liv - livet kan tilpasse sig de mest utrolige vilkår.

Virus er organiske molekyler der ikke kan reproducere sig selv (DNA eller RNA stykker), alligevel kan virus formere sig så snart de kommer ind i en enkelt celle - livet kan derfor overleve meget lang tid uden at der er egentlige cller tilstede.

Hvis man finder liv på Mars eller i Venus skyer eller på en af Jupiters måner, så kan vi være sikre på at der finds liv derude - for det betyder at livet ikke er  unikt for jorden (Tellus)  og når liv ikke er unikt for jorden så kan vi forvente liv mange steder i universet.

Om der findes intellegent liv, det er måske mere tvivltsomt, men du kan hjælpe med at analysere de data der kommer ind fra rummet og derved være med til at søge efter liv i universet.

Du skal blot klikke på  SETI   den webside du kommer ind på, kan du downloade et program, der udnytter din PC's kapacitet når du ikke bruger den , til at analysere data fra universet.

 

Biolog

Lars A. Clark