Rødliste over danske karplanter

 

Karplanter
(Tracheophyta) 1997

Art Kategori
Kortskaftet skeblad (Alisma gramineum) Forsvundet art
Kantet løg (Allium senescens ssp. montanum) Forsvundet art
Bjergmelbærris (Arctostaphylos alpina) Forsvundet art
Fladhovedbrøndsel (Bidens radiata) Forsvundet art
Hvas klokke (Campanula cervicaria) Forsvundet art
Poselæbe (Coeloglossum viride) Forsvundet art
Skorem (Corrigiola litoralis) Forsvundet art
Kalkøjentrøst (Euphrasia rostkoviana) Forsvundet art
Farvemysike (Galium triandrum) Forsvundet art
Tysk visse (Genista germanica) Forsvundet art
Krybende sumpskærm (Helosciadium repens) Forsvundet art
Risgræs (Leersia oryzoides) Forsvundet art
Bjergulvefod (Lycopodium alpinum) Forsvundet art
Hestetunge (Mertensia maritima) Forsvundet art
Klæbrig norel (Minuartia viscosa) Forsvundet art
Bittermælkgyvelkvæler (Orobanche loricata) Forsvundet art
Riddergøgeurt (Orchis militaris) Forsvundet art
Kongescepter (Pedicularis sceptrum-carolinum) Forsvundet art
Topspirende pileurt (Polygonum viviparum) Forsvundet art
Lundranunkel (Ranunculus nemorosus) Forsvundet art
Skrueaks (Spiranthes spiralis) Forsvundet art
Hørbladet nålebæger (Thesium ebracteatum) Forsvundet art
Bjergkløver (Trifolium montanum) Forsvundet art
Kamillebladet månerude (Botrychium matricariifolium) Truet art
Stilkmånerude (Botrychium multifidum) Truet art
Enkelt månerude (Botrychium simplex) Truet art
Småfrugtet vandstjerne (Callitriche palustris) Truet art
Køllestar (Carex buxbaumii) Truet art
Krum star (Carex maritima) Truet art
Fåblomstret star (Carex pauciflora) Truet art
Strandstar (Carex paleacea) Truet art
Korsarve (Crassula aquatica) Truet art
Fladaks (Cyperus fuscus) Truet art
Priklæbet gøgeurt (Dactylorhiza praetermissa) Truet art
Murdraba (Draba muralis) Truet art
Knælæbe (Epipogium aphyllum) Truet art
Fin kæruld (Eriophorum gracile Truet art
Strandvortemælk (Euphorbia palustris) Truet art
Hvid sækspore (Gymnadenia albida ssp. albida) Truet art
Bruskbæger (Illecebrum verticillatum) Truet art
Sodsiv (Juncus alpinus ssp. alpinus) Truet art
Foldfrø (Laserpitium latifolium) Truet art
Flad ulvefod (Lycopodium complanatum) Truet art
Liden najade (Najas flexartilis) Truet art
Stor najade (Najas marina) Truet art
Bakkegøgeurt (Orchis ustulata) Truet art
Tidselgyvelkvæler (Orobanche reticulata) Truet art
Strandpileurt (Polygonum oxyspermum) Truet art
Skjoldbregne (Polystichum aculeatum) Truet art
Rødlig vandaks (Potamogeton rutilus) Truet art
Bakkepotentil (Potentilla collina ssp. leucopolitana) Truet art
Storblomstret brunelle (Prunella grandiflora) Truet art
Himmelblå lungeurt (Pulmonaria angustifolia) Truet art
Langstilket filtrose (Rosa tomentosa ssp. tomentosa) Truet art
Finsk røn (Sorbus hybrida) Truet art
Sylblad (Subularia aquatica) Truet art
Betonie (Stachys officinalis) Truet art
Tørveviol (Viola epipsila) Truet art
Mistelten (Viscum album) Truet art
Lancetskeblad (Alisma lanceolatum) Sårbar art
Kølet løg (Allium carinatum) Sårbar art
Ugrenet edderkopurt (Anthericum liliago) Sårbar art
Grenet edderkopurt (Anthericum ramosum) Sårbar art
Nordisk radeløv (Asplenium septentrionale) Sårbar art
Bakkestilkaks (Brachypodium pinnatum) Sårbar art
Enghejre (Bromus racemosus) Sårbar art
Stilkfrugtet vandstjerne (Callitriche pedunculata) Sårbar art
Grenet star (Carex chordorrhiza) Sårbar art
Gul star (Carex flava) Sårbar art
Skræntstar (Carex ligerica) Sårbar art
Sværdskovlilje (Cephalanthera longifolia) Sårbar art
Afbidt høgeskæg (Crepis praemorsa) Sårbar art
Bægerbregne (Cystopteris fragilis) Sårbar art
Hvidgul gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca) Sårbar art
Kostnellike (Dianthus armeria) Sårbar art
Langbladet soldug (Drosera anglica) Sårbar art
Vandpeberbækarve (Elatine hydropiper) Sårbar art
Lav kogleaks (Eleocharis parvula) Sårbar art
Bredbladet kæruld (Eriophorum latifolium) Sårbar art
Klitøjentrøst (Euphrasia dunensis) Sårbar art
Svensk øjentrøst (Euphrasia suecica) Sårbar art
Baltisk ensian (Gentianella campestris ssp. baltica) Sårbar art
Bredbægret ensian (Gentianella campestris ssp. campestris) Sårbar art
Engensian (Gentianella uliginosa) Sårbar art
Strandhornskulpe (Glaucium flavum) Sårbar art
Langakset trådspore (Gymnadenia conopsea) Sårbar art
Pukkellæbe (Herminium monorchis) Sårbar art
Trekløftalant (Inula conyza) Sårbar art
Gulgrøn brasenføde (Isoëtes echinospora) Sårbar art
Sortgrøn brasenføde (Isoëtes lacustris) Sårbar art
Stilksiv (Juncus alpinus ssp. nodulosus) Sårbar art
Dyndurt (Limosella aquatica) Sårbar art
Mygblomst (Liparis loeselii) Sårbar art
Vandranke (Luronium natans) Sårbar art
Cypresulvefod (Lycopodium tristachyum) Sårbar art
Kantet kohvede (Melampyrum cristatum) Sårbar art
Pilledrager (Pilularia globulifera) Sårbar art
Kæmperapgræs (Poa remota) Sårbar art
Norsk pileurt (Polygonum raii ssp. norvegicum) Sårbar art
Hårfin vandaks (Potamogeton trichoides) Sårbar art
Spidsbladet vandaks (Potamogeton acutifolius) Sårbar art
Tæt vandaks (Potamogeton densus) Sårbar art
Vejbredvandaks (Potamogeton coloratus) Sårbar art
Norsk potentil (Potentilla norvegica ssp. norvegica) Sårbar art
Vårkobjælde (Pulsatilla vernalis) Sårbar art
Mosevintergrøn (Pyrola rotundifolia ssp. rotundifolia) Sårbar art
Krybende ranunkel (Ranunculus reptans) Sårbar art
Rosmarinpil (Salix rosmarinifolia) Sårbar art
Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) Sårbar art
Vellugtende skabiose (Scabiosa canescens) Sårbar art
Blomstersiv (Scheuchzeria palustris) Sårbar art
Rustskæne (Schoenus ferrugineus) Sårbar art
Spydbladet skjolddrager (Scutellaria hastifolia) Sårbar art
Seksradet stenurt (Sedum sForsvundet artangulare) Sårbar art
Dværgulvefod (Selaginella selaginoides) Sårbar art
Smalfliget brandbæger (Senecio erucifolius) Sårbar art
Vårspergel (Spergula morisonii) Sårbar art
Løgurt (Teucrium scordium) Sårbar art
Bjergmangeløv (Thelypteris limbosperma) Sårbar art
Liden kæruld (Trichophorum alpinum) Sårbar art
Spæd kløver (Trifolium micranthum) Sårbar art
Kortsporet blærerod (Utricularia ochroleuca) Sårbar art
Kratvikke (Vicia dumetorum) Sårbar art
Forskelligblomstret viol (Viola mirabilis) Sårbar art
Rank viol (Viola persicifolia) Sårbar art

 

Art Kategori
Trådstænglet løvefod (Alchemilla filicaulis) Sjælden art
Purløg (Allium schoenoprasum) Sjælden art
Sort rævehale (Alopecurus arundinaceus) Sjælden art
Læge-stokrose (Althaea officinalis) Sjælden art
Horndrager (Anacamptis pyramidalis) Sjælden art
Blegblå anemone (Anemone apennina) Sjælden art
Dansk rundbælg (Anthyllis vulneraria ssp. danicum) Sjælden art
Sort radeløv (Asplenium adiantum-nigrum) Sjælden art
Murrude (Asplenium ruta-muraria) Sjælden art
Tangurt (Bassia hirsuta) Sjælden art
Kronløs karse (Cardamine impatiens) Sjælden art
Sandkarse (Cardaminopsis arenosa) Sjælden art
Lyngstar (CarForsvundet art ericetorum) Sjælden art
Hartmans star (CarForsvundet art hartmanii) Sjælden art
Kæmpestar (CarForsvundet art pendula) Sjælden art
Tyndakset star (CarForsvundet art strigosa) Sjælden art
Klitstar (CarForsvundet art trinervis) Sjælden art
Langbladet bakketidsel (Carlina vulgaris ssp. longifolia) Sjælden art
Strandsnerle (Calystegia soldanella) Sjælden art
Hvidgul skovlilje (Cephalanthera damasonium) Sjælden art
Rød skovlilje (Cephalanthera rubra) Sjælden art
Stivhåret hønsetarm (Cerastium brachypetalum) Sjælden art
Øresundshønsetarm (Cerastium diffusum ssp. subtetrandum) Sjælden art
Skærmvintergrøn (Chimaphila umbellata) Sjælden art
Brændeskærm (Cnidium dubium) Sjælden art
Sort dværgmispel (Cotoneaster melanocarpa) Sjælden art
Lyngsilke (Cuscuta epithymum ssp. epithymum) Sjælden art
Fruesko (Cypripedium calceolus) Sjælden art
Vendsysselgøgeurt (Dactylorhiza purpurella ssp. majaliformis) Sjælden art
Purpurgøgeurt (Dactylorhiza purpurella ssp. purpurella) Sjælden art
Hyldegøgeurt (Dactylorhiza sambucina) Sjælden art
Fin bunke (Deschampsia setacea) Sjælden art
Håret kartebolle (Dipsacus pilosus) Sjælden art
Hvidgrå draba (Draba incana) Sjælden art
Guldskælmangeløv (Dryopteris affinis) Sjælden art
Sekshannet bækarve (Elatine hexartandra) Sjælden art
Rød hullæbe (Epipactis atrorubens) Sjælden art
Storblomstret hullæbe (Epipactis leptochila) Sjælden art
Tætblomstret hullæbe (Epipactis purpurata) Sjælden art
Liden padderok (Equisetum variegatum) Sjælden art
Rank hjørneklap (Erysimum hieraciifolium) Sjælden art
Nordisk øjentrøst (Euphrasia arctica ssp. minor) Sjælden art
Baltisk svingel (Festuca sabulosa) Sjælden art
Limfjordsvorterod (Ficaria verna ssp. fertilis) Sjælden art
Engguldstjerne (Gagea pratensis) Sjælden art
Smalbægret ensian (Gentianella amarella) Sjælden art
Filtet soløje (Helianthemum nummularium ssp. nummularium) Sjælden art
Kvasthøgeurt (Hieracium cymosum) Sjælden art
Skærmarve (Holosteum umbellatum) Sjælden art
Blå iris (Iris spuria) Sjælden art
Dansk kambunke (Koeleria pyramidata) Sjælden art
Enblomstret fladbælg (Lathyrus sphaericus) Sjælden art
Mosepost (Ledum palustre) Sjælden art
Skotsk lostilk (Ligusticum scoticum) Sjælden art
Vedvarende måneskulpe (Lunaria rediviva) Sjælden art
Otteradet ulvefod (Lycopodium selago) Sjælden art
Strudsvinge (Matteuccia struthiopteris) Sjælden art
Liden sneglebælg (Medicago minima) Sjælden art
Enblomstret vintergrøn (Moneses uniflora) Sjælden art
Liden åkande (Nuphar pumila) Sjælden art
Flodklaseskærm (Oenanthe fluviatilis) Sjælden art
Flueblomst (Ophrys insectifera) Sjælden art
Stor gyvelkvæler (Orobanche elatior) Sjælden art
Røllikegyvelkvæler (Orobanche purpurea) Sjælden art
Salepgøgeurt (Orchis morio) Sjælden art
Stor gøgeurt (Orchis purpurea) Sjælden art
Kongebregne (Osmunda regalis) Sjælden art
Knopnellike (Petrorhagia prolifera) Sjælden art
Bakkesvovlrod (Peucedanum oreoselinum) Sjælden art
Hjortetunge (Phyllitis scolopendrium) Sjælden art
Langsporet gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. latiflora) Sjælden art
Lav rapgræs (Poa supina) Sjælden art
Sandpileurt (Polygonum raii ssp. raii) Sjælden art
Hvidplettet lungeurt (Pulmonaria officinalisssp. officinalis) Sjælden art
Grønlig vintergrøn (Pyrola chlorantha) Sjælden art
Klokkevintergrøn (Pyrola media) Sjælden art
Strandskjaller (Rhinanthus serotinus ssp. halophilus) Sjælden art
Lugtløs æblerose (Rosa elliptica ssp. inodora) Sjælden art
Multebær (Rubus chamaemorus) Sjælden art
Dyndskræppe (Rumex aquaticus) Sjælden art
Klippeskræppe (Rumex bryhnii) Sjælden art
Sort pil (Salix nigricans) Sjælden art
Blodstillende bibernelle (Sanguisorba minor ssp. minor) Sjælden art
Kvæsurt (Sanguisorba officinalis) Sjælden art
Sort skæne (Schoenus nigricans) Sjælden art
Flydende kogleaks (Scirpus fluitans) Sjælden art
Klipperøn (Sorbus rupicola) Sjælden art
Tarmvridrøn (Sorbus torminalis) Sjælden art
Taks (Taxus baccata) Sjælden art
Bugtet frøstjerne (Thalictrum minus ssp. majus) Sjælden art
Storbladet lind (Tilia platyphyllos) Sjælden art
Skærmelm (Ulmus laevis) Sjælden art
Småbladet elm (Ulmus minor) Sjælden art
Sumpnælde (Urtica kioviensis) Sjælden art
Sumpviol (Viola uliginosa) Sjælden art