Rødliste over  Pattedyr  (Mammalia)

 

Art
Gråsæl (Halichoerus grypus) Truet art
Odder (Lutra lutra) Sårbar art
Hasselmus (Muscardinus avellanarius) Sårbar art
Brandts flagermus (Myotis brandti) Sårbar art
Damflagermus (Myotis dasycneme) Sårbar art
Vandflagermus (Myotis daubentonii) Sårbar art
Skægflagermus (Myotis mystacinus) Sårbar art
Frynseflagermus (Myotis nattereri) Sårbar art
Brunflagermus (Nyctalus noctula) Sårbar art
Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) Sårbar art
Langøret flagermus (Plecotus auritus) Sårbar art
Bredøret flagermus (Barbastella barbastellus) Sjælden art
Skovmår (Martes martes) Sjælden art
Bechsteins flagermus (Myotis bechsteini) Sjælden art
Birkemus (Sicista betulina) Sjælden art