Hvem er vi ?
Cand Scient Phd i Biologi
Jens Erik Tingstedt
Degnehusene 93
2620 Albertslund    tlf. 43 42 21 38
email : Jens Erik Tingstedt
Cand Scient i Biologi
Lars Alexander Clark
Rypehusene 38
2620 Albertslund    tlf. 43 62 06 82
email : Lars A. Clark
 
Vi lever i en tid hvor den biologiske informationsmængde eksploderer. Den biologiske forskning producerer ny viden i et hidtil uhørt tempo. Især den genteknologiske forskning er uhyre produktiv. Ved udgangen af år 2003 forventes det, at man kender alle bogstaverne og deres rækkefølge i den menneskelige arvemasse. Den nye biologiske viden vil få stor betydning for vores opfattelse af os selv, naturen og verdenen omkring os. Den vil betyde forbedrede muligheder for sygdomsbekæmpelse. Men det vil også medføre udvikling af nye teknikker til genetisk manipulation af arvemassen hos planter, dyr og mennesker. Den hurtige produktion af ny biologisk viden øger kløften mellem eksperterne og befolkningen. Denne afstand kan reduceres med formidling af den biologiske forsknings resultater. Det er vigtigt for den offentlige debat, at befolkningen besidder den nødvendige biologiske viden til at tage stilling til mange af de etiske og sundhedsmæssige problemstillinger, der vil opstå som en konsekvens af den biologiske forskning.

I  disse globaliseringens år
oplever vi at trykket på miljøet øger. Verden over er folk bekymrede for miljøet. Grønne tanker optager folks bevidsthed mere end før. Lige fra dagligdagens indkøb til den menneskelige aktivitets betydning for klimaet globalt som lokalt. Formidling af miljø/økologisk forskning vil blive prioriteret højt på www.netbiologen.dk.

Parallelt med den biologiske revolution foregår der en revolution indenfor IT. Med fremkomsten af internettet er der kommet et nyt medium der overgår fjernsyn, radio og aviser i udtryksmåde. 
Interaktivitet er en ny egenskab ved internettet. Brugeren sættes i centrum og kan selv foretage sig noget aktivt på hjemmesiden. Brugeren kan lege med programmer på hjemmesiden og blive klogere af det. Man kan oprette diskussionsfora med tilknyttede netafstemninger, hvor brugerne kan mødes, diskutere og give deres mening til kende om etiske eller biologiske problemstillinger. Muligheden for at brugeren direkte kan give sin mening til kende er en styrke ved nettet, der ikke kendes fra de gamle medier. Internettet har potentialet til at blive et vigtigt forum for offentlig meningsudveksling.

Vi fornemmer, at der er et stort behov og interesse hos befolkningen for information om biologi. Naturvidenskab indtager generelt en fremtrædende plads i landets aviser. Internettet har gjort vores adgang til viden nemmere end nogensinde før. Vores ambition er, at oprette et website der formidler biologisk forskning og bibringer brugerne et helhedssyn på naturen. Ved at inddrage genetik, molekylær biologi og økologi/miljø i sitet ønsker vi, at præsentere sammenhængen mellem forskellige biologiske emneområder og herved øge forståelsen for helheden i naturen. Internettet er et medie med unikke muligheder for formidling i form af f.eks interaktivitet. Dette er muligheder, vi vil benytte på www.netbiologen.dk. Vi ønsker, at www.netbiologen.dk skal være med til at skabe en offentligt diskussion om de etiske og sundhedsmæssige aspekter ved anvendelsen af de resultater den genteknologiske forskning producerer i dag og i fremtiden. Ved oprettelse af et debatforum ønsker vi, at inddrage interesserede lægfolk og etablere en dialog med eksperterne.
Netbiologen er oprettet med støtte fra den Grønne Fond:
Den Grønne Fond
c/o Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Besøgstæller