Ny undersøgelse viser at økologiske afgrøder er de sundeste

En undersøgelse lavet af Fødevaredirektoratet dokumenterer, at økologiske madvarer (grøntsager) indeholder et stof (flavonoid), der muligvis kan virke sundhedsfremmende hos mennesker. Det er ikke længere bare et spørgsmål om politisk korrekthed, om man skal spise økologiske grøntsager eller ej.

Flavonoider

Flavonoiderne er afledt af forbindelsen flavan (2-phenylbenzopyran) og inddeles i 7 klasser efter deres grundstruktur: flavoner, flavanoner, flavanoler, flavanonoler, isoflavoner, flavan-3-oler samt flavyliumioner

Den nye undersøgelse har bevist, at der er en sundhedsmæssig forskel på økologisk og almindelig mad. Endvidere fastslår den nye undersøgelse, at de økologiske madvarer indeholder mere af et stof tilhørende gruppen af flavonoider, der menes at være med til at styrke menneskers forsvar mod giftstoffer. Undersøgelsen viser yderligere, at mennesker optager stoffet gennem deres kost og da det kun forekommer i planter, så optager vi det når vi spiser specielt økologiske grøntsager o.lign.

Resultatet af den nye undersøgelses bekræfter til dels de teorier, man har haft om, at madvarer kan styrke menneskets forsvar mod alvorligere giftige/kemiske belastninger, siger biokemiker i Fødevaredirektoratet Lars O. Dragsted, der er en af forskerne bag undersøgelsen, der er lavet i samarbejde mellem Fødevaredirektoratet, Landbohøjskolen og Forskningscenter Risø. Forskerne bag undersøgelsen siger selv, at resultaterne er et gennembrud og en milepæl i forskningen.

Flavonoider er en gruppe af sekundære metabolitter fundet i planter, der fungerer som  en slags forsvarsstoffer, som planter bruger til at beskytte sig mod blandt andet Ultraviolet-lys og bakterier. Undersøgelsen viser, at økologiske madvarer har en langt højere koncentration af disse stoffer end almindelige madvarer. Om den øgede koncentration skyldes de plantesorter, som de økologiske landmænd vælger at bruge, eller at det skyldes det faktum at økologiske planter ikke sprøjtes, og derfor ”tvinges” til selv at skabe flavonoiderne som et naturligt forsvar, ved man endnu ikke med sikkerhed. Selv om det er for tidligt at konkludere, at økologisk mad hermed er langt sundere end anden mad, så mener Lars O. Dragsted, at stoffet i små doser kan være med til at styrke menneskets forsvar mod giftstoffer i miljøet - både i form af forurening og giftstoffer i maden.

Selve undersøgelsen omfattede seksten personer, der igennem en periode på tre uger skiftevis spiste økologisk og almindelig kost, uden at de selv var klar over, hvilken slags kost der var tale om. Hvilket er den samme procedure der bruges når lægemidler bliver testet. Så selv om der er tale om et lille studie med små resultater, er det meget gennemarbejdet og viser en tydelig tendens, som kan blive retnings givende for forskningen fremover, siger Lars O. Dragsted.

Hos Dansk Landbrug mener næstformand Henrik Hoegh, at undersøgelsen er spændende for det danske landbrug som helhed. Det er selvfølgelig en fordel for de økologiske landbrug. Da vi i Danmark kun behandler vores afgrøder halvt så meget som vores europæiske konkurrenter, kan det da have en positiv virkning for de danske produkter generelt. Så jeg er glad for, at det er noget, man vil arbejde videre med.

 Bearbejdet af: Lars A. Clark