Junk-DNA Definerer Forskellen mellem mennesker og
Læs mere...

Junk-DNA Definerer Forskellen mellem mennesker og chimpanser
Hoatzinen en prehistorisk fugl
Læs mere...

Hoatzinen er velsagtens den mest gådefulde fugl, dens fylogenetiske relationer debatteres og ingen af de evolutionære hypoteser der er blevet foreslået passer. Faktisk er situationen blevet værre med tilgængeligheden af DNA sekvens data, de har blot indtil dato været med til at afvise slægtsskab, fremfor at påvise slægtskab. Hoatzinen er den sidste rest af prehistoriske fuglearter.
Peru forbyder GMO
Læs mere...

Peru forbyder GM-produkter for at beskytte mangfoldighed i de oprindelige Kartofler sorter. Faktisk har Peru forbrudt brug af GM-afgrøder i en 10 årig periode, desværre har Brasilien til gengæld vedtaget en speed-up lovgivning for brug af GMO.
Det humane genomprojekt forventes færdig før tid.
Læs mere...

Offentligørelsen af det næsten komplette humane genom i et særnummer af tidsskriftet Nature markerer en milepæl i menneskets historie. Væsentlige informationer kan uddrages af vores genom. Den største overraskelse er antallet af humane gener.
Engbrandbæger en giftig plante
Læs mere...

Engbrandbæger er giftig for heste og kreaturer - men larven af den smukke sommerfugl Blodplet spiser gerne af planten. Dermed bliver larven giftig og dermed kan den undgå at blive spist
Ny norsk side om økologi i verden
Læs mere...

Der er oprettet en ny norsk side, der har som formål at sprede kendskabet til økologi
Krybdyr i Peru
Læs mere...

Krokodiller, Kaimaner, Slanger og mange andre arter af krybdyr findes i amazonas. Jeg vil her skrive lidt om nogle få af de mange krybdyr
Danske navne på alverdens fugle
Læs mere...

Dansk ornitologiskforening, sammenslutningen af zoologiskehaver og zoologiskmuseum, har efter mange års arbejde udarbejdet en liste med danske navne på verdens fugle
Roundup kan kvæle menneskelige celler
Læs mere...

Ukrudtsmidlet Roundup, der bruges på marker, i haver og parker rundt om i verden, indeholder en ingrediens, der kan kvæle humane celler. Laboratorieforsøg viser, at Roundup kvæler humane celler, siger forskere. Glyphosat er Roundups aktive stof, og Roundup er det mest anvendte herbicid (ukrudtsmiddel) i USA og resten af veden. Omkring 50.000 tons anvendes på amerikanske gårde og græsplæner hvert år ifølge USAs Evironmental Protection Agency, EPA.
Vores gener er ikke altid vores skæbne
Læs mere...

Det er videnskabeligt bevist, at en ændret livsstil og ikke mindst en sundere og økologisk kost, kan regulere forekomsten af sygdomme som fx kræft.
Miljøfremmede stoffer ændrer vores gener
Læs mere...

I det seneste årti er det blevet stadigt tydeligere, at miljømæssige faktorer, såsom kost, hormonlignende stoffer og stress, kan give biologiske konsekvenser, der overføres til de næste generationer,uden ændringer af selve gensekvenserne i arvematerialet, DNA
Biodiesel et reelt alternativ
Læs mere...

Jatropha frø indeholder 27-40% olie (gennemsnit: 34,4% der kan forarbejdes til en høj kvalitet biodiesel brændstof, der er anvendelige i en standard dieselmotor.
Pungstæren beskyttes af en hveps
Læs mere...

Nyere forskning har vist at hunnerne hos pungstæren, kæmper om at bygge rede nærmest hvepseboet
Bladskærermyrerne arbejder som Landmænd
Læs mere...

Bladskærermyrer er en slags landmænd, der dyrker deres egen afgrøde. De henter blade som svampene gror på
Skjulte skatte i livets arvemateriale
Læs mere...

Menneskets store hjerne skyldes ikke antallet af gener i vores arvemasse. Mennesket har ligeså mange gener som en høne, og færre end ris. I modsætning til hvad man troede tidligere, så er biologisk kompleksitet ikke afhængig af antallet af gener. Og nu viser ny forskning, at områder udenfor generne, der tidligere blev betragtet som evolutionært affald, indeholder væsentlig genetisk information af betydning for udvikling af sygdomme, fosterudvikling, og dannelsen af nye arter.
Status 2005, Ozon hullet over antarktis
Læs mere...

Status for 2005, fortæller at Ozonhullet først vil være på niveauet fra 1980, om 60 år.
Katte mangler den søde tand
Læs mere...

De nye forskningsresultater viser at katte mangler receptorer, der gør dem i stand til at smage søde sager, receptorerne er kun delvis tilstede, hos katte
Sprøjtegifte kan forårsage ændringer i arvemassen
Læs mere...

Sprøjtemidler med hormon-lignende egenskaber er blevet sat i forbindelse med faldende sædkvalitet hos mennesker. Nu viser ny forskning offentliggjort i det ansete tidsskrift Science, at pesticidet Methoxychlor og svampemidlet Vinclozolin ikke bare forringer sædkvaliteten hos hanrotter, men også kan forårsage permanente forandringer i rotternes arvemasse, således at den dårlige reproduktionsevne nedarves til efterfølgende generationer.
Mennesket var tæt på at uddø!
Læs mere...

Genetiske data tyder på, at mennesket har været tæt ved at uddø for mindre end 100.000 år siden. Store klimaforandringer førte formentlig til s? dårlige leveforhold, at menneskeslægten kom ud i sin måske hårdeste overlevelseskamp nogensinde.
Fiskeolie og aspirin
Læs mere...

Mange studier har vist at fiskeolie kan forebygge udvikling af hjertekarsygdomme. Men hvordan! har været en gåde. Nu har amerikanske forskere demonstreret at fiskeolie virker hæmmende på betændelsetilstande og at aspirin øger virkningen af olien.
Den glemte katastrofe
Læs mere...

Enorme græshoppesværme plager det vestlige Afrika, selv små sværme kan fortære 100 tons planter pr. dag.
Sangfugle kan klare sig med mindre søvn
Læs mere...

Ny forskning har vist, at sangfuglene kan klare sig med langt mindre søvn i trækperioden, end forskerne havde forventet og det endda uden nogen negativ indflydelse på fuglen
Små videnskabelige artikler fra hele verdenen 2004
Læs mere...

Her kan du læse nyere artikler om biologisk forskningen: læse om hvilken effekt CO2 udslippet har på livet i havet eller om hvordan trækfuglene klarer sig med mindre søvn
Katten har været menneskets kæledyr i 9500 år
Læs mere...

Nye fund af katteknogler, fra udgravninger på Cypern tyder på at katten har været tam i mere end 9500 år.
Tropisk abe der går i hi
Læs mere...

På madagaskar lever den lille fedthale lemur og den g??r i hi, i en periode p?? ca. 7 m??neder.
Trækfuglene tidligere på færde
Læs mere...

Anders Tåttrup er kommet frem til resultatet, efter at han har analyseret data fra mange tusinde ringm?rkede tr?kfugle, der i perioden 1976-1997 er blevet registreret p? Christians?. .
Kønsforskel i indlæring af sang hos Rød kardinal.
Læs mere...

Forskere har vist, at der er kønsforskel i indlæringen af sang hos R?d Kardinal.
Fugle influenza
Læs mere...

Alle holder vejret og følger de asiatiske landes kamp, med at få bugt med udbrudet af fugle influenza - januar 2004 er over 25 mennesker rapporteret døde af influenzaen.
Der er under 1000 Pandaer, tilbage i verden
Læs mere...

Det er lykkedes San Diego zoo, for anden gang at få Panda unger i fangenskab, den 19. August 2003 1:14 pm (pt), blev ungen Mei Sheng født.
De mystiske Prioner
Læs mere...

Forskere mener at prioner fra tidernes morgen har og er involveret i hukommelsen og nedarvning af till??rt adf??rd
Gen modificerede afgrøder vinder frem
Læs mere...

Der dyrkes generelt flere og flere GM-afgrøder og det på trods af at man endnu ikke kender alle konsekvenserne af brugen af GM-planter samt at det er kendt at op til 5 % af de oprindelige majs planter i Mexico er blevet kontamineret med GM-majs
Ny frø-familie fundet
Læs mere...

En ny familie af frøer er fundet i Indien, den nye fr? familie indikerer biogeografisk forbindelse mellem Indien og Seychellerne
Nyt om den uddøde Moa fugl
Læs mere...

Forskere fra Danmark har med genetiske undersøgelser formået som de f?rste i verden, at k?nsbestemme de forl?ngst udd?de Moa-fugle
Økologiske grøntsager er sundest
Læs mere...

Ny undersøgelse fra fødevaredirektoratet, viser at økologiske grøntsager er sundere end konventionel dyrkede grøntsager.
3 klonede grise er pludselig døde
Læs mere...

Tre klonede grises pludselige død, sætter et alvorligt sp??rgsm??l ved kloningsteknikkerne. Ensige det faktum at de tre grise fra samme klon er d??de samtidig, er et alvorligt problem.
Nye beregninger af hvalpopulationen
Læs mere...

Nye beregninger af populationen af hvaler, før hvalfangsten startede i det nittende århundrede
Krabber bruger to typer skeletter
Læs mere...

Ny forskning har givet en forklaring på, hvordan krabber kan bev?ge sig mens de skifter deres exoskelet - Forskere p? University of North Carolina har vist at krabberne bruger hydrostatisk bev?gelse n?r de skal bev?ge sig, mens det nye exoskelet h?rdes (artikel p? Engelsk)
Overfiskeri skyld i tilbagegang af havfugle
Læs mere...

En undersøgelse lavet af fuglebestandene på færørene, lavet af Ivan Olsen - viser at fiskeriet har stor betydning for bestanden af havfugle s?som Kjove, Lomvie, Lunde m.fl. - f.eks. er bestanden af Mallemuk der lever af krebsdyr og ikke fisk, stabil - hvorimod Lunde og Lomvie som direkte er afh?ngig af fiskebestanden, er g?et tilbage - nogenlunde de samme resultater er man kommet frem til i norske unders?gelser. kilde: DOF
25 arter af sklidpadder er udryddelses truet
Læs mere...

Hele 25 arter af skildpadder er udryddelses truet - i mange lande spises skildpadderne eller de bruges til traditionel medicin - for de tre arter i middelhavet er det levestederne der forsvinder - se listen over de truede skildpadder
Dolly er død
Læs mere...

Dolly, verdens første klonede pattedyr er død. Dolly blev skabt (klonet) ud fra en celle fra et voksent dyr på Roslin Institut i Edinburg. Det blev besluttet at aflive Dolly, da hun led af en fremskreden lungesygdom.
Årets videnskabelige opdagelse: ny rolle for RNA
Læs mere...

RNA er mere end bare et passivt molekyle, der overfører genetisk information fra kernens DNA til cellens cytoplasma. RNA udøver en langt mere aktiv kontrollerende rolle i cellen end hidtil antaget. Opdagelsen har slået biologerne med forbløffelse og er blevet udnævnt af det ansete tidsskrift Science til årets videnskabelige gennembrud i 2002.
Ulven blev domestikeret for 15.000 år siden
Læs mere...

Ulven blev menneslets bedste ven for 15.000 år siden i øst Asien, viser nye unders?gelser af Tamhundens DNA
Chimpanser kan smage forskel
Læs mere...

Mere økologi i Zoo
Malarie parasitten Plasmodium falciparum
Læs mere...

Malarie koster hvert år ca. 1 - 2 millioner mennesker livet - nu er parasitten Plasmodium falciparum gener blevet kortlagt -
Findes der liv i Universet
Læs mere...

Du kan være med til at lede efter liv i universet - m?ske er liv meget almindeligt i universet og m?ske findes der endda intellegent liv
Ingen fordel ved GMO
Læs mere...

Ny international rapport fastslår, at kun Biotek industrien har en ?konomisk fordel ved brug af GMO
Mennesket 2 - million år ældre end hidtid troet
Læs mere...

Fundet af et kranie i Chad sidste år, viser at de f?rste repr?sentanter for menneskeracen var i stand til at g? oprejst allerede for 7 millioner ?r siden - det betyder at menneskeracen er ca. 2? mill. ?r ?ldre end tidligere antaget.
Klapperslanger er kun skyld i 8-15 menneskers død
Læs mere...

Klapperslangerne er kun skyld i 8-15 mennesker død. Klapperlangerne undgår helst mennesker og advarer normalt inden de bider
I dag findes der under 400 Siberiske tigere
Læs mere...

I naturen findes der i dag under 400 eksemplarer af den Siberiske Tiger. I alt eksisterer der ca. 5000 tigre fordelt p? 5 underarter. Omkring ?r 1900 fandtes der over 100.000 tigre, samt 7 underarter.
Wolbachia - bakterien der kan ændre insekters køn.
Læs mere...

Ny forskning har fastslået at Wolbachia, der er en af de mest udbredte bakterie hos insekter, er i stand til at ændre kønnet fra han til hun hos invertebrater.
Bladskæremyrerne bruger antibiotika.
Læs mere...

Forskere har opdaget at bladskæremyrerne bruger antibiotika og kan se forskel på svampespore.