Organisk kemi

af: Lars A. Clark

Navngivning af organiske forbindelser:

Trin I

Organiske forbindelser er karakteriseret ved at Kulstof / Carbon ( C ) indgår, derfor er det første man ser på, når man skal navngive organiske forbindelser, Kulstofkæden (C-kæden) længde.

I eksemplet herover er den længste kæde på 6 kulstofatomer, vist med blåt herunder.

 

 

 

De organiske forbindelser navngives efter den længste kulstofkæde, med  forstavelsen for antalle af Kulstofatomer, du kan herunder finde forstavelsen for kulstofkæder med indtil 10 kulstofatomer

          

  


 Pentan   C5H12

Trin II