Malaria parasittens gener er blevet kortlagt

Af  Lars A. Clark

Malaria der hvert år dræber godt 1-2 millioner fortrinvis børn, skyldes en lille parasit der spredes fra menneske til menneske via  en myg.


 

I følge Nature har man nu  kortlagt  samtlige gener i malaria parasitten Plasmodium falciparum og malaria myggen Anopheles gambiae.
Kortlægningen af generne hos parasitten og den tilhørende vektor ( myggen Anopheles gambiae) er endnu et vigtig skridt i kampen for at udvikle nye lægemidler, vacciner til at kontrollere malaria på.

Malarie parasitten Plasmodium falciparum  er blot en af tre arter af parasitter der kan give malaria, men tilgengæld den der medfører de fleste dødsfald - ligeledes er myggen Anopheles gambiae en af flere myggearter der kan overføre malaria, den anses dog som den vigtigste.

Genomet for Plasmodium falciparum består af henved 23 millioner basepar, fordelt på 14 Chromosomer, de koder tilsammen for ca. 5.300 gener; af særlig interess er at det er den mest (A + T)-rige genome sekvens man har set indtil dato. Gener der er involveret i antigenetic variation er placeret i den subtelometriske del af Chromosomerne. Sammenlignet med genomer  fra andre eukaryote mikroorganismer, så viser Plasmodium falciparums genom tydeligt at den er in intercellulær parasitisk organisme, da en stor del af dens genetiske kode koder for enzymer der bruges i forbindelse med indtrængning i fremmede organismer og i forbindelse med imumforsvar i en værts-parasit relation.

Der vil næppe ske de helt store ændringer i behandlinen af malaria de første år, men kortlægningen er et vigigt led i forståelsen af samspillet mellem myg og parasit - denne forståelse vil måske senere gøre os i stand til at udvikle nye behandlingsmetoder

Den nuværende metode til bekæmpelse af malaria er ved hjælp af Kinin

Andre navne: Kinin, 6'-methoxycinchonan-9-ol

Kinin er et alkaloid fra Kinatræet (Cinchona officinalis L.), forbindelsen bliver anvendt i forebyggelsen og bekæmpelsen af malaria. Kinatræet og beslægtede arter stammer fra Sydamerika men dyrkes nu i plantager i flere tropiske lande. Navnet Kinatræ har sin oprindelse i en forkert oversættelse af det latinske navn.

MV= 324,42; bruttoformel: C20H24N2O2

 

 

 

statistik

WHO