Klonede grises pludselige død, sætter spørgsmål ved kloningsmetoderne

Der sættes atter et stort spørgsmål ved kloning af dyr, ja i de hele taget ved kloning, efter at tre klonede voksne grise, pludselig er døde af et hjerteslag.

grisene var klonede ved en variation af den metode der blev brugt ved kloningen af fåret Dolly, der døde meget ung tidligere på året. Forskerne der klonede de tre grise, havde overført en hel celle til et tømt befrugtet æg, dvs. der ikke var noget gen materiale fra ægget tilbage.

4 klonede grise blev født, heraf døde de ene lige efter fødslen, de resterende tre grise der nu er døde på grund af en hjerte fejl, blev kun 6 måneder, udtaler forsøgsleder  Jerry Yang of the University of Connecticut.

De mange hurtige dødsfald blandt klonede grise, viser med al tydelighed at kloningsmetoden er langt fra udviklet og at der endnu er lange udsigter til at mennesker kan transplanteres med organer udtaget fra klonede dyr (Zenotransplantationer). Et af de store problemer ligger i reprogrammeringen af den færdigudviklede celles DNA.

Kloning læs yderligere

Alt i alt - så er forskerne fortrøstningsfulde, de nuværende kloningsteknikker er ikke udviklede nok, men de er et skridt på ved  i den rigtige retning og ved at overføre hele celle indholdet fra den adulte celle overlever ca. 40% af de klonede celler de første dage og det er ca. dobbelt så meget som tidligere forsøg.

kilde. Nature 2. sept. 2003 - bearbejdet  af Lars A. Clark