Julemandens skæg er blot et af de navne som et speceilt vinterfænomen kaldes i folkemunde.

tekst og foto: Lars A. Clark

Mange steder i skovbunden på nedfaldne grene ses hvide tråde, der vokser ud af grenene. Man har endnu ikke forstået den måde hvorved disse is-tråde dannes, men et godt bud er at det er vandet i grenene, der presses ud gennem barken i grenen og danner is-trådene. Da fænomenet optræder om vinteren og folk især går tur i juleferien, har fænomenet fået navnet Julemandensskæg og is-trådene ligner da også skæg ellér fehår. På vores julefugletur hvert år den 26 december. fra naturcentret ved herstedhøje er vi stødt på dette fænomen.


Poul Evald Hansen fra DN forklarer om Julemandens skæg

Julemandensskæg er et af naturens flotte fænomener og i Vestskoven nord for Herstedhæje ser man flere steder hvide tråde vokse ud fra halvrådne grene der  ligger i skovbunden. Der er stadig nogle der mener at en svamp har en medvirkende årsag til fænomenet, at svampens hyfer e starten på den is-krystal dannelse der sker. Der hersker da heller ikke 100 % enighed om dannelsen af denne form for is-tråde - men den forklaring man stort set er enig om er, at der i halvrådne og vandholdige grene ved temperaturer under fryspunktet begynder en frysning af vandet i træet. Efterhånden som vandet fryser eller afkøles til nær frysepunktet øges trykket inde i træet, da is fylder mere end vand, og vand og is trykkes således ud gennem træets fine porrer. Om der så skal små svampehyfer til for at is-trådene dannes eller bestemte kuldepunkter på grenen vides ikke - men det er nærliggende at tro at krystaldannelsen skal have et lille vækstpunkt for at danne is-trådene.

Det danske navn på fænomen er Julemandens skæg eller fe-hår på Tysk kaldes  det 'Haareis' - altså håris.


Lars A. Clark som turleder på årets Julefugle tur den 26 dec.