Fugle influenza - Avian influenza      30-01-2004

I øjeblikket er alles øjne rettet mod asien specielt, Thailand, Kina, Indonesien samt Vietnam hvor flere mennesker er blevet smittet med fugleinfluenza.

Det er ikke noget nyt at en sygdom hos en art kan springe over og ramme en anden art, i de sidste mange år har de farligste infektionssygdomme, været virus der er sprunget fra dyr til mennesker, f.eks. HIV (AIDS) der er sprunget fra aber og over på mennesker, SARS der i de seneste år har krævet flere dødsfald i Asien, Ebola der på forskellige tidspunkter rammer Central Afrikanske lande, Hansa-virus o. lign. som er dukket op i det vestlige lande og nu fugle influenza.

Fugle influenza er en smitsom virussygdom hos fugle der har været kendt siden 1880, influenzaen kan medføre op til 100% dødelighed blandt fjerkræ. Fugle influenzaen findes i to varianter en meget smitsom, den højpatogene (HPAI) form samt en mindre smitsom, lavvirulent form (LPAI).  Alle fuglearter kan rammes af sygdommen, men der er stor forskel på hvor dødelig sygdommen er hos de enkelte arter. Generelt rammes hønsefugle meget hårdere end svømmefugle - hvordan dødeligheden er blandt vildtbestanden vides ikke, men det må formodes, at den ligner dødeligheden hos svømmefuglene. Foruden forskelle mellem arter i dødeligheden, så viser undersøgelser at Stress, dårlige levevilkår, store populationstætheder er med til at øge dødeligheden.
Fugle influenza er en influenza virus A(H5N1)-type (ortomyxo­virus), denne influenza virus findes som mange andre influenza virus i mange varianter, indtil dato er der registreret ca. 140 typer. Netop de mange varianter er en indikation på at virusen er høj muterbar, hvilket gør den særdeles farlig for mennesker, hvis den muterer så den kan spredes fra menneske til menneske. I øjeblikket smittes mennesker kun ved kontakt med syge dyr. Hvis virusen derimod muterer så den kan smitte mellem mennesker, så vil vi står over for en såkaldt pandemisk influenza, i værste fald kan den spredes og smitte, som f.eks. den spanske syge lige efter 1. verdenskrig, der kostede over 20 millioner mennesker livet. En anden ting der gør virussen særdeles farlig er, at den også kan overføres til svin og netop svin er en almindelig fødekilde for mennesker.

Forskere fra mange lande og WHO forsøger i øjeblikket at DNA sekvensere virussen, så man kan konstruere en vaccine mod influenzaen.

Hvorfor ser vi flere og flere sygdomme der springer fra dyr til mennesker ?
Årsagerne hertil er flere, for det første så flytter mennesket længere og længere ind på områder hvor der aldrig før har levet mennesker og derfor har vi som mennesker ikke før været i kontakt med de virus/bakterie sygdomme der findes der og vi har ikke kunne danne noget immunitet mod sygdommen. Den anden forklaring er mere en statistisk forklaring, fordi vi som mennesker holder større og større bestande af f.eks. fugle i fangenskab, for at dække det stigende fødebehov til den voksende befolkning. Når fugle besætningerne bliver større så er der en større chance for at fuglene smitter hinanden og derved at flere fugle bliver syge - med mange syge fugle er der en større chance for at en af fuglene har en virus-stamme der er muteret så den kan springe over på mennesker. Samtidig så bor flere og flere mennesker tættere på de steder hvor dyrene lever (holdes i fangenskab) og tilsammen øger det sandsynligheden for, at et smittefølsomt menneske kommer i kontakt med nogle enkelte fugle der bærer en muteret virus der kan springe over på mennesker. Det er derfor ikke underligt at en del af disse sygdomme bl.a. er opstået i de tætbefolkede egne af Asien hvor man har opdræt af dyr.

Sygdomsforløbet hos fugle
Symptomerne  luftvejsinfektioner, øjenbetændelse samt diarré.

tekst: Lars A. Clark