Hvalpopulationerne

i det nittende århundrede

 

Nye videnskabelige beregninger viser, at hvalpopulationerne før hvalfangsterne tog til i det nittende århundrede, var betydelig større end tidligere antaget.

Genetiske undersøgelser peger på at populationerne af Pukkelhvaler og Finhvaler var op til 10 gange større en man hidtil har troet.

Roman, J. & Palumbi, S. R. ( Stanford University in California ) genetiske undersøgelser bygger på en  analyse af forskelle i DNA på grund af mutationer, i nuværende hvalpopulationer - beregnet ud fra mutationshyppigheden - og deres resultater har været overvældende f.eks. har man estimeret, at populationen af Pukkelhvaler var på 240.000 individer før hvalfangsten satte ind, hvor man hidtil har regnet med en før hvalfangst population på ca. 40.000 individer. I dag findes der kun ca. 12.000 pukkelhvaler.

Det interessante i denne undersøgelse er at, den International Whaling Commission (IWC) , netop har forbudt genoptagelse af hvalfangsten før populationerne er oppe på samme niveau som den oprindelige hvalpopulation var før hvalfangsten i det nittende århundrede. Da enkelte hval arter er ved at være oppe på populationer, nær de tidligere estimater, så har lande som Japan og Norge presset på for at få ophævet IWC's  moratorium.

De nye estimater for før hvalfangst populationerne, vil få stor betydning for om moratoriet ophæves.

Kilde: Nature 25 July 2003