...Hesten (Equus)  ...

 

 Hestens udviklingshistorie

Det har været muligt , p.g.a mange fund af skeletter af forhistoriske heste, at rekonstruere  hestens opståen og udvikling. Igennem fund, fra specielt det nordamerikanske område, har man kunnet datere de første heste lignende dyr tilbage til begyndelsen af Tertiær (50 mill. år siden).

Hesten opstod i Nordamerika og udvikledes på de store nydannede græssletter, fra det nordamerikanske kontinent udvandrede hesten til mellem og sydamerika, samt til Asien over den dengang landfaste forbindelse ved Beringshavet, mellem Sibirien og Alaska. I Nordamerika uddøde heste-familien ret hurtigt efter den var opstået; Hvorimod i Europa, Asien og Afrika trivedes heste-familien godt og udviklede sig til de forskellige repræsentanter som vi kender i dag fra heste familien nemlig : Heste , Zebraer og æsler.

Det betyder at der ikke fandtes heste i Nordamerika da de første mennesker kom dertil, og alle de Nordamerikanske vildeste (Mustanger), er alle ferale dyr, dvs. efterkommere fra importerede forvildede tamdyr fra tiden efter columbus genopdagelse af Amerika.

 De nulevende arter af heste er alle nært beslægtede, de kan endda få afkom indbyrdes, dog er afkommet ofte sterilt.

 • Tamhesten:  (Equus caballus) omfatter mange forskellige racer.
 • Prezewalskihesten: (Equus Prezewalskii) Eneste repræsentant for den europæiske vildhest (200 -300 stk tilbage i zoologiskehaver) - den minder om den norske fjordhest, med et kraftigt hoved og spinkle lemmer - der kan i pelsen forekommer striber.
 •  Tarpanen: (Equus gmelini) Uddøde i begyndelsen af dette århundred var den dominerende vilheste art i Asien, Sibirien og dele af Europa - Tarpanen er et af de dyr der direkte har haft indflydelse på mennesket og dets historie - som arbejdskraft og som krigsredskab.
 •  Æsler afviger fra heste ved at have  lange ører, kortere krop, højere hoved samt små kastanier kun på forben.                                                                                  
 • Asiatisk vildæsel: (Equus hemionus) er opdelt i forskellige racer : Kulan, Kiang, Onager og indisk vildæsel- ligner en mellem ting mellem et æsel og en hest - æslet blev tæmmet meget tidligt i mennesket historie ca. 4500 år f.t.
 • Nubisk æsel: (Equus africanus) 2 -3 racer, og kun fåtallige dyr.
 • Zebraerne opdeles i tre arter, kendes fra heste ved at de kun har kastanjer på forbenene og har en stribet pels, det er i øvrigt pels striber der bruges til at skelne mellem de enkelte arter.
 • Grevys zebra (Equus grevyi) Har smalle lyse striber, lever fra Kenya og mod nordøst.
 • Steppezebra (Equus burchelli) brede lyse striber, lever fra Kenya til Sydafrika. Deles i racerne  Chapmans zebra, Grants zebra og Selous zebra.
 • Bjerg zebra (Equus zebra) Slyngende striber om haleroden.
 • Kvaggaen (Equus Quagga) En uddød art der indtil midten af forrige århundrede levede i store flokke i Sydafrika, det sidste levende eksemplar døde i Amsterdam Zoo i 1883. Kvaggaen var den mest hestelignende zebra art. På berlins museum for Naturkundschaft kan man se et udstoppet eksemplar af kvaggaen.

Hestens evolution, de første forfædre til hesten var, bladspisende dyr (Hyracotherium), og forfoden havde flere tæer. For 20 - 25 mil. år siden opstår de store græsstepper og det sætter gang i udviklingen. Fra at være skovlevende dyr der spiste blade går udviklingen mod græsædende dyr (Parahippus), samtidig ændres forfoden opbygning fra at bestå af flere tæer til kun at bestå af en; ændringen i antallet af tæer skyldes at de den nye nieche krævede at dyrene kunne bevæge sig hurtigt , flygte fra rovdyr samt nå nye græsgange. 

Hyracotherium

 Tertiær (Tidlig Eocen) levested: Asien, Europa samt Amerika - Størrelse: 20 cm høj målt ved

Hyracotherium, er den tidligst kendte equid, man mener at den er forfader til alle heste. Tænderne var tilpasset en kost bestående af blade. På forbenene var der fire tæer og tre træer på bagbenene.

Parahippus

Tertiær (Tidlig Miocæn)  Levested: Nord Amerika - Størrelse 1 m høj målt ved skulderen

Parahippus repræsenterer et intermediær stadie i evolutionen af heste. Parahippus har 3 tæer på for- og bagben. Det der gør Parahippus er at tænderne er udviklet til at spise en ny slags plante der er dukket op - græs.