Gråstrubet lappedykker Podiceps Griseigena

foto: Lars Alexander Clark

I øjebliket (April 2008) kan man opleve den gråstrubede lappedykker i Stensøen i Albertslund. Siden jul har både den lillelappedykker , den toppede lappedykker og nu den gråstrubede været på besøg i Stensøen. Da den gråstrubede lappedykker er en sky fugl der foretrækker søer med rørsump, så har man en god lejlighed til at få et godt billede af fuglen i stensøen, hvor der ingen rørvegetation er.

Hos den gråstrubede lappedykker halsen er rustbrun, kinderne er grå, og næbbet er mørkt med gulstribe ved basis. Føden består af småfisk, store vandinsekter, snegle og små padder

Den gråstrubet lappedykker er udbredt i Europa, Asien og Nordamerika. I Europa er den ret sporadisk udbredt i den østlige del og danmark udgører den vestlige grænse for udbredelsen. I Danmark er den gråstrubede lappedykker en ret almindelig ynglefugl i den østlige del af landet ( Danmark har ca. 1000 ynglepar). den lever i små og moderat næringsrige søer . .