Gen modificerede afgrøder på fremmarch verden over

GMO situationen - november 2003

USA er verdens førende producent af GM-afgrøder, og det både med hensyn til mængde og areal. GM afgrøderne udgør ca. 40% USA’s majs produktion, 81% af Soya bønnerne, 65% Raps, og 73% Bomuld produktionen og den Amerikanske produktion er stærkt stigende. I USA bruges GM-planter i vid udstrækning til fødevare, og der er ingen krav om mærkning. Situationen er nogenlunde den same I Canada hvor GM majs, Soya udgør den største produktion af GM-planter.

Biotek giganten Monsanto, arbejder med at få tilladelse til at frigive Gen modificerede hvede, hvis udviklingen går som den plejer i USA, så vil GM-hvede være at finde I løbet af ganske få år.

I Mexico dyrkes der GM-bomuld, regeringen har sagt nej til dyrkning af GM-majs, for at beskytte de mange oprindelige arter af majs som der findes i Mexico, på trods af den Mexicanske regerings tiltag, så har forskere fra Berkeley University i USA, fundet at helt op til 5 % af den oprindelige majs nu er kontamineret med GM-majs.

I Asien var det Fillipinerne der først gav lov til dyrkning af GM-planter, det er primært GM-ris og Bt-majs afgrøder der dyrkes I Fillipinerne
I Kina har GM-afgrøder været dyrket indtil 2000, hvor regeringen satte en stopper for yderligere dyrkning. Desværre skal dette stop ikke ses som et holdnings skift til GM-afgrøder, men mere som en politisk beslutning, Den kinetiske regering forventer at den hurtigt voksende kinesiske biotek industri selv kan fremstille GM-planter i løbet af det næste år og at man herved kan blive mindre afhængig af den Amerikanske biotek industri.

Japan satser stærkt på bioteknologien, Japan har kun små dyrkningsarealer, til gengæld har Japan en stor og hurtigt voksende befolknings population. Det har fået den Japanske regering, til at besluttet at der sættes fokus på bioteknologien i budgettet, og dette på trods af en generel skeptisk i den japanske befolknings holdning til GMO. Indtil videre har den Japanske regering givet tilladelse til dyrkning af ca. 38 GM-afgrøder.

I Afrika er det kun i den sydafrikanske republik hvor der dyrkes GM-afgrøder, til gengæld udgør GM-planter ca. 80% af landets Bomuld produktion, 20% af majs produktionen samt 11% af Soya produktionen. Situationen i Afrika kan blive katastrofalt da den vestlige biotek industri ser et stort potentielt marked i Afrika og da mange fristes til at tro på biotek industrien løfter om at gen modificerede planter kan afhjælpe hungersnød - men som det er sket med aids medicinen så er det langt fra sikker at den almindelige afrikaner vil få gavn af GMO, derimod er det sikkert at biotek industrien vil tjene milliarder på den fattige befolkning i Afrika.

Indien som er verden største producent af bomuld , har I 2002 givet tilladelse til dyrkning af BT-majs - man kan frygte at snart startes på en produktion af GM-bomuld. Igen her er det den Amerikanske biotek industri der vil score kassen.

I øjeblikket udgør GM-bomuld produktionen I Australien ca. 30 % af den samlede produktion, denne andel forventes at stige væsentligt i løbet af få år. Yderligere forventes det at BT-majs og Raps vil vinde frem, så den samlede produktion vil komme til at udgøre 80 % af den Australske produktion i løbet af få år.

I New Zealand forventes det, at der gives tilladelse til dyrkning af GM-planter i løbet af 2003 - umiddelbart ser det ikke ud til at de New Zeelanske landmænd vil dyrke mange GM-afgrøder - men af interesse for de New Zeelanske landmænd er det især biotek udviklingen inden for kartoffel afgrøder der er interessant.

I Sydamerika er det især Argentina der fører an i dyrkningen af GM-afgrøder. Argentinas regering er meget pro GM-afgrøder og i dag udgør 90 % af landets soja produktion af GM-planter og 50 % af landets Majs produktion er GM-planter.

Brasilien har tidligere på året ophævet et forbud mod GM-afgrøder, et forbud der alligevel ikke blev overholdt og man kan derfor forvente en eksplosion i den Brasilianske GM-produktion.

I Europa har et forbud fra 1998, stoppet for dyrkning af GM-afgrøder, kun Spanien har haft en mindre produktion af insekt resistent majs - forbudet der er skabt af Frankrig, Italien, Danmark, Grækenland og Luxembourg er under stærkt pres - det er derfor af meget stor vigtighed at der fastsættes retningslinier for dyrkning af GM-afgrøder, mærkning af fødevare produkter med GMO og erstatningsregler ved dyrkning af GM-afgrøder. Det er næppe sandsynligt at Landbruget i Europa på længere sigt vil lade undlade at dyrke GM-planter, når resten af verden desværre ukritisk bruger den nye gen teknologi uden at kende konsekvenserne på langt sigt.

Det er nu der skal handles, det er sidste chance for at rede de oprindelige afgrøder og sikre den rene økologiske produktion.

Tekst og billede: Lars A. Clark