Snegle (Gastropoda)

Tekst og Foto: Lars A. Clark

Familie:  Ravsnegle (Succineidae)

Familie: Agersnegle (Limacidae)

Familie: Helicidae


 Vinbjergsnegl
Helix pomatia
Nederst:
parring

 Havesnegl
(Cepaea hortensis)
har hvid læbe (skalåbning)

 Lundsnegl
(Arianta arbustorum)
har mørk læbe (skalåbning)

 Kratsneglen
(Arianta arbustorum)

Familie: Mosesnegle (Lymnaeidae)

Stor mosesnegl

 Stor Mosesnegl
Lymnaea stagnalis

lille mosesnegl

 Lille Mosesnegl
Lymnaea palustris

Familie: Skivesnegle (Planorbidae)

Familie: Puppesnegle (Pupilidae)

Familie: Foldsnegle (Clausilidae)

Familie:  Skovsnegle (Arionidae)

Stor kældersnegl

 Stor Kældersnegl
(Limax maksimus)

sort skovsnegl

 Sort Skovsnegl
(Arion subfuscus

 Rød Skovsnegl
(Arion rufus)

Iberisk skovsnegl

 Iberisk skovsnegl
(Arion lusitanicus )

Gråsnegl

 Gråsnegl
( Limax cinereo-niger)
Gråsneglen kendes på den
bagerste køl på sneglen

 

Flere af de store Skovsnegle arter er indførte arter, der ikke oprindeligt er hjemmehørende i Danmark, sneglene er ofte blevet indført via planter og plantejord.