Thatcher effekten eller Thatcher illusion er et fænomen, hvor det er vanskeligt at detektere lokale funktions ændringer i en omvendt flade, og det på trods af samme ændringer er tydelige i en opretstående flade. Effekten er opkaldt efter tidligere britiske premierminister Margaret Thatcher, (Thompson, 1980).

Effekten er illustreret ved to oprindeligt identiske billeder, som er vendt på hovedet. Det ene billede er normalt mens der andet billede er ændret, så  munden er vendt vertikaltændringen på det ene billede  ikke er umiddelbart ikke indlysende,før billedet ses i normal orientering.
Effekten menes at være forårsaget af specifikke psykologiske processer, der er involveret i vores genkendelse af ansigtet, er orienteret til at opfatte oprette ansigter. Evolutionært er effekten opstået før vi blev en egen art, det viser sig nemlig at Rhesus aber også viser Thatcher effekten (Adachi, et al., 2009), det betyder at nogle af hjernens mekanismer involveret i behandlingen ansigtsgenkendelse er udviklet fra en fælles forfader 30 + millioner år siden.
Det betyder at
vi udvikler specifikke processer til at skelne mellem ansigter, der fokuserer på konfiguration af de strukturelle forhold mellem de enkelte ansigtsfunktioner, såsom oplysninger om  øjne, næse og mund.
Denne effekt
er ikke til stede hos mennesker, der har forskellige former for prosopagnosia,  lidelser, hvor ansigtsbehandling er forringet. lidelsen er normalt er opstået efter hjerneskader eller sygdom.