Forsøgsdyr

  Kilde: Årsberetning fra Dyreforsøgstilsynet 2000

Antal

mus

165.482

rotter

87.825

marsvn

11.975

andre gnavere

1.826

kaniner

6.207

hunde

154

katte

63

heste

14

grise

6.393 

geder / får

183

kvæg

1.936

andre, hovedsagelig pelsdyr

 983

fugle

6.514

andre hvirveldyr, hovedsagelig fisk

 12.278

I alt pr. år.

301.833