Kranietsform

(nederst et billede af T-Rex kranie)

 

Anapsid

Amphibier og tidlige krybdyr

Som udgangspunkt havde de tidlige Amphibier og Krybdyr kun to åbninger i det massive kranie, en åbning for næse og en for øjne

Diapsid

Krokodiller, Dinosaurier

Hos Dinosaurier, opstod  yderligere to åbnin-ger bl.a. til at fæstne tyggemusklerne, så bidet blev kraftigere

 

Synapsid

Tidlige Pattedyr

Hos Pattedyr, opstod en yderligere åbning bl.a. til at fæstne tyggemusklerne, så bidet blev kraftigere

Diapsid

Firben

 

 

Diapsid

Fugle

Hos Fuglene, der er direkte efterkommere af dinosaurierne er der opstået en meget stor åbning, hvilket har betydning for vægten af fuglens kranie

Synapsid

Pattedyr

 

Diapsid

Slanger

   

 

Læg musen på kraniet og se hvad de enkelte dele af kraniet hedder

Kranie af Tyranosaurus Rex

Dentale Angulare og surangulare Præmaxilare Nasale Maxillare Lacrimale Jungale Postorbitale Quadratojungale Quadrate Squamota