Bæredygtige produkter – er det muligt?

 

”Bæredygtighed” er et velkendt begreb – men hvad er bæredygtighed og er det muligt at fremstille bæredygtige produkter?

Når et produkt produceres anvendes materialer og energi – dette kan ikke undgås. Hidtil har virksomhederne forsøgt at minimere forureningen i forbindelse med produktionen af produkterne og til en vis grad brugen – de har inddraget livscyklustankegangen i produktionen af deres produkt. Dette er sådan set rigtigt godt et skridt i den rigtige retning.. men er det nu den bedste løsning?

 

Da der er begrænsede ressourcer i verden og da vi snart har opbrugt en hel del af dem fx olie, så er det udmærket at minimere/reducere forbruget af ressource og forureningen, da man på den måde ”køber” lidt mere tid, men den bedste løsning er at udvikle produkter, som ikke forurener omgivelserne.

 

Nu vil de fleste nok spørge sig selv ” kan det virkelig lade sig gøre”. Svaret er højt sandsynlig ja, men det er en ny tankegang/ koncept som er begyndt at vinde indpas i industrien, selv DI har arbejdet ed tankegangen.

Den nye Tankegang eller koncept hedder ”Cradle to Cradle” (vugge-til-vugge) og bygger på intelligent design af produkter og at man ad den vej kan eliminere affaldsbegrebet og derved løse den igangværende konflikt mellem forbrug og negativ påvirkning af miljøet.

 

Lad os se på nogle af de produkter der faktisk eksistere og so lever op til cradle to cradle princippet.

 

Alle kender nok historien om moses der huggede de ti bud ind i to stentavler, at bruge stentavler som papir er helt i overensstemmelse med cradle to cradle konceptet, jeg kommer tilbage til sten som papir.

20% af al forbrug af træ går til fremstilling af papir, hvis man planter et nyt træ for hvert fældede træ, så reducerer man belastningen på skovhugsten, men man fjerner ikke kemikalierne der bruges i papirproduktionen og man minimerer ikke affaldsproblemet med papir – hvis man så foruden genplantning af træer så laver genbrug af papir, ved opsamling af brugt papir som vi kender det i dag, så reducerer vi lidt af affaldsproblemet, men genbrug recykling af papir er i længden hvad man kan kalde en downcykling, hvilket betyder at man til stadighed kun kan genbruge en mindre og mindre del af papiret mens kemikalierne ophobes i papiret – derfor er der producenter der for ca. 14 år siden begyndte at producerer papir af kalksten og kalciumkarbonat, som er materialer, der konstant reproduceres i naturen (85%) og 15% HDPE der er et plaststof der er 100% nedbrydeligt, selve processen kræver kun 40-50% af den energi der kræves for at producere almindeligt papir. Hvis der bruges vindkraft/vandkraft til energi produktionen, så kan man tale om et bæredygtigt produkt, der lever op til cradle to cradle princippet.

 

Et andet eksempel er bilerne, alle ved at bil fabrikanter producerer biler der kører længere og længere på 1 l. benzin, men det reducerer kun forureningen ganske lidt og det mindsker ikke presset på vores tilgængelige ressourcer fx olie – derfor er der da der også nogle bil fabrikanter der nu producerer biler der kører på fx brint, hvilket fjerner presset på olie/benzin ressourcerne – men det fjerner ikke affalds- eller forureningsproblemet, der er derfor producenter som fx Ford, som nu producerer biler der kører på Brint (hydrogen) og er produceret af materialer som kan indgå i et 100% teknologisk kredsløb, dvs. genanvendes 100% i form af nye biler- det sidste er bæredygtigt og bygger på cradle to cradle princippet.

 

Faktisk lever konceptet bag cradle to cradle op til definitionen på bæredygtighed, for det første er forbruget af tilgængelige ressourcer ikke begrænset, da produkterne so affald er hinandens ressourcer. Det betyder at man genne cradle to vradle konceptet giver kommende generationer samme mulighed som vores.

 

For det andet kan sociale og etiske principper nemt bygges ind i produktionen af produkterne.

 

For det tredje så kan de økonomiske muligheder være uudtømmelige, så længe man tænker cradle to cradle ind i produktionen, så er verdens ressourcer så godt som utømmelige og nye design og produktionsmetoder vil give den vækst i samfundet, som vores samfundsøkonomi bygger på.

 

Havd tankegangen bag cradle to cradle bygger på er et vækst samfund, hvor ressourcerne genbruget 100%, hvor energien kommer fra vedvarende energi og hvor affaldet genbruges.

 

I dag kan man købe biler der er næsten 100% genbrugelige, papir der kan nedbrydes totalt og genbruges 100%, fa. Arbejder Sony på at genbruge playstations konsoller, hvor indmaden genbruges og kabinetterne omdannes til stole.

 

De tre dimensioner

Et bæredygtige produkt skal leve op til de tre dimensioner: økonomi, miljø og den sociale dimension. Disse tre dimensioner er forbundet til hinanden. Således vil et produkt, hvor de giftige kemikalier fjernes, betyde en forbedring for miljøet (fiskene dør ikke i vandløbet), men der vil også være færre tilfælde af allergi mv. (social forbedring) og myndighederne vil spare penge på behandling af allergi og rensning af søen  økonomisk fordel og de nye produkter vil give vækst og dermed bedre sociale vilkår, uden at det igen skader miljøet.

Biolog

Lars A. Clark