Mitose:

Tekst: Lars A. Clark

Mitose kaldes det når en celle deler sig for at blive til to celler - mitosen sker hele tiden f.eks. vokser vores hår, huden fornyes og mave-tarm epitelet udskiftes - alt sammen fordi vores celler kan vokse og dele sig.

I nedenstående skema er de enkelte faser af celledelingen vist med to allelerne A/ a/ ,  ved navn f.eks. Interfase, ved en beskrivelse "Det sker i Cellen" samt ved en figur.

 

Gener og chromosomer

Celledelingen faser

Det sker i Cellen

Figur

A/ a/

Interfase

G1  – Celler der ikke skal dele sig forbliver i denne fase.

 • Chromosomet er ikke kondenseret

 • 2 centrioler ses

 Foregår i Interfasen

 • Metabolisme

 • cellevækst

 • celledifferentiering

A/ a/

A//A a//a

S – Replikation af DNA.

 • Hvert chromosom bliver replikeret, så der fremkommer to identiske søster chromatider.

 •  Chromatiderne holdes sammen af centromererne

A//A a//a

G2  – Cellen udvides

A//A a//a

Profase

 • Chromosomes kondenseres ved at rulle sig op

 • Centriolerne (kun hos dyr) bevæger sig mod hver sin pol

 • Spindle fibrene dannes  ( 9+2 microtubuli der består af tubulin samt andre  proteiner)

 • Kernemembranen nedbrydes

A//A a//a

Metafase

 • Chromosomes arrangerer sig i midten af cellen

 

A/ a/

----------------

A/ a/

Anafase

 • Spindle fibrene  trækker og presser søster chromatiderne fra hinanden

Når søster chromatiderne er adskilte, kaldes vi dem for chromosomer

A/ a/

 

Telofase

 • Chromosomes trækkes helt ud mod hver sin pol

 • Cytokinesen (deling af cytoplasmaet )

 • Cellen opdeles i to og membraner dannes

 • Cellevæg dannes (kun i plante celler)

A/ a/