Kloning

Af: Biolog Lars A. Clark

Dolly, verdens første klonede pattedyr døde sidste uge, Dolly blev skabt (klonet) ud fra en celle fra et voksent dyr på Roslin Institut i Edinburg. Det blev i sidste uge besluttet at aflive Dolly, da hun led af en fremskreden lungesygdom.

Kloning betyder at lave identiske kopier og en klon er en samling af identiske kopier.

Dolly var et klonet får, hun blev klonet ved at overføre kerne materiale fra en celle, taget fra et voksent får af racen Dorset, dette kerne materiale blev så indsat i en ægcelle. Det skete vha. kernetransplantation. I Dollys tilfælde tog forskerne en kropscelle - også kaldet en somatisk celle- fra et voksent fårs yver, og dyrkede cellen, hvorefter de tog et ubefrugtet æg fra et andet får. Udsat for elektrisk stimulation forenedes de to celler.

En somatisk celle, der allerede er specialiseret til f.eks.  yvercelle, kan altså omprogrammeres til, at begynde at dele sig, og til sidst danne et færdigt afkom. Men det er en vanskelig sag, og forskerne brugte 276 forsøg på at skabe Dolly med adskillige dødfødte eller deformerede dyr som resultat.

Forskerne på Rosalin Institut i Edingburg anslår tillige, at kun 0,1 til 0,5 pct. af alle æg, som modtager transplanterede cellekerner, resulterer i fødslen af levende dyr.