Hekseringe


Foto: Heksering i Vestskoven 2003 - Lars A. Clark

Gammel overtro siger at fænomenet hekseringe, er et resultat af heksenes dans eller andre forskellige overnaturlige kræfter.

Forklaringer er dog at cirklerne skyldes at jorden er koloniseret af svampe.
Ringe af svampe kan ses i skoven, på marker samt i haver, ofte i ældre græsplæner, hvor de danner gønne, uregelmæssige ringe af forskellig størrelse.
Forskellige svampe kan danne hekseringe: Elledans-Bruskhat (Marasmius oreades), Velsmagende ridderhat (Tricholoma gambosum), Kæmpe Trakthat (Clitocybe gigantia), Rød-fluesvamp (Amanita muscaria),  faktisk kan mange svampe danne hekseringe.
Hekseringen starter som en enkelt svamp f.eks. noget mycelium eller en enkelt spore. Svampen lever ved at nedbryde organiske stoffer i jorden (saprofytisk). Svampen udskiller nogle giftstoffer, når den nedbryder organisk stof (metabolitter), disse stoffer bevirker at svampen ikke kan vokse hvor den før har groet, hvilket igen bevirker at svampen næste år må gro uden for det område, hvor den groede året før.

Svampen skyder derfor sit frugtlegeme (f.eks hatten) op i en cirkel omkring det tidligere vokse sted - der dannes derfor en større og større ring for hvert år (I Ernst Gram og Anne Webers "Plantesygdomme" beskrives en ring, som blev ca. 21 år gammel. Den årlige tilvækst i diameter var på 1,5 m).
Men med nedbrydning af organiske stoffer og dermed frigivelse af næringsstoffer bl.a kvælstof  bevirker at der inden for cirklen kan opstå ringe af vegetation der kan udnytte de frigjorte stoffer f.eks. græs.