Engbrandbæger

(Jacobaea vulgaris)

Famile: Kurvblomstrede (Asteraceae )

Lille og spinkel toårig plante med fjersnitdelte eller fligede blade som ofte er fint hårede. Blomsterne er gule og sidder i små valseformede kurve. Kurvsvøbets grønne blade er sortprikkede. Den kendes også under navnet: Stolthenrik. Den er almindelig forekommende og har en højde på 20-45 cm. Frøene spredes - ligesom mælkebøtten - ved hjælp af frøulden over store afstande.

Engbrandbæger er en giftig plante der hvert år koster nogle heste livet. Spiser en hest 50 - 100 gr. dagligt over en periode fx. 6-8 uger kan give kronisk forgiftning. Akut dødelig forgiftning ses først ved indtagelse af 5% af legemsvægten, man skal dog også være opmærksom på følgende to ting:

1) indtagelse af selv små doser ophobes dog og kan give varig forgiftning med dødelighed til følge.

2) Giften kan holde sig længe efter planten er høstet. Dvs. den er også i farlig i ensilage og hø, specielt fordi hesten her ikke har nogen mulighed for at sortere den fra. Heste vil dog på marken gå udenom den hvis der ikke er for mange. Er der mange brandbægere eller der er for lidt græs vil hesten spise dem.

Man ser ofte en lille smuk larve på Engbrandbæger og det er larven af sommerfuglen Blodplet (Tyria jacobaeae) , larven spiser løs af den giftige brandbæger og bliver dermed selv giftig. De røde advarselsfarver både på larven og den voksne sommerfugl skal advare om ikke at spise dem.