Birds of Peru er den mest komplette felt guide til Peru's fugle. Den beskriver hver eneste af Perus 1.817 fuglearter og viser de forskellige Fjerdragter
på de 307 fremragende farveplancher, med præcise beskrivelser. 
Denne fuldt reviderede paperback udgave indeholder alle 1.817 arter, der findes i Peru - en femtedel af verdens fugle - 
med underarter, køn, alder klasser og morfer fuldt illustreret specielt designet til brug i felten
 

Forfatter: Schulenberg, Thomas S.
Forfatter: Stotz, Douglas F.
Forfatter: Lane, Daniel F.
Forlag: Princeton University Press
Illustration: N
Sprog: ENG
Titel: Birds of Peru: Revideret og opdateret udgave
Sider: 00.664 (krypteret EPUB) / 00.664 (krypteret PDF)
Til salg: 2010-08-15
af: Lars A. Clark
--------------------------------------------------------------------------------------------
Dyr og planter ved vores kyster - en snorkelguide til livet på lavt vand" - hæftet til alle der vil vide mere om livet i havet.         
ISBN 87-988976-0
Danske farvande er ikke kendte for de fantastiske koralrev, som man ser
i troperne. Men der er alligevel et mylder af flotte dyr og farverige
vækster. De færreste kender navnene på disse, og organismerne bliver
derfor overset. Hæftet, "Dyr og planter ved vores kyster", giver et godt
overblik over livet i de kystnære farvande.
Jens Erik Tingstedt

dyr og planter ved vores kyster - en snorkel guide til livet på lavt vandDe fleste, som på en strandtur har taget en maske på og kigget under havoverfladen i Danmark, kommer skuffede op igen.
De så ingen store fisk, og danske farvande er ikke kendte for de fantastiske koralrev, som man ser i troperne. Men der er
alligevel et mylder af flotte dyr og farverige vækster. De færreste kender navnene på disse, og organismerne bliver derfor
overset. Hæftet, "Dyr og planter ved vores kyster", giver et godt overblik over livet i de kystnære farvande.

Hæftet er ment som en indføring til livet i havet set gennem en dykkermaske. Dyr og planter ikke beskrevet systematisk,

som det sædvanligvis sker i faglitteraturen, men er delt ind efter de miljøer de normalt forekommer.

Over 140 undervandsfotos og spændende beskrivelser af mere end 50 af havets mystiske indbyggere giver lyst til at hoppe i vandet med det samme!

Salg til private Hæftet på 32 sider koster kun kr. 69,00. De fleste dykkercentre har det liggende. Alle dykkercentre og boghandlere kan skaffe det

 til dig fra dag til dag. Du kan også købe hæftet direkte hos forlaget på email: salgprivate@BIOSpublishing.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intoxicating minds.
Af: Ciaran Regan.
Weidenfeld & Nicolson. 164 pp. 11.99 £.
Resumé af boganmeldelse: Nature vol 109, issue no. 6822, pp 767, 15 februar 2001. af Leslie Iversen.

 Mennesket har siden tidernes morgen eksperimenteret og indtaget stoffer der
 påvirker hjernen. Nu foreligger der en bog for ikke eksperter på
engelsk om samtlige stoffer, legale som illegale, der påvirker hjernens virkelighedsopfattelse. Bogen beskriver de enkelte stoffers historie og biokemiske virkemåde samtidigt med at læseren bibringes ny viden om hjernens funktion.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Cichlid fishes: natures grand experiment in evolution.
Af: George W. Barlow.
Perseus 2000. 335 pp. 28£.
Resumé af boganmeldelse: Nature vol 110, issue no. 6824, pp 17-18, 1 marts 2001. af Axel Meyer.

 Cichlider er populære blandt akvarister. Deres varierende former og smukke
 farver samt komplekse parrings- og yngelplejeadfærd har vundet dem mange
 tilhængere i akvaristkredse. George W. Barlow har skrevet en bog om cichlider
 i et ikke teknisk sprog, der henvender til de mange akvarister verden over der
 holder cichlider i deres akvarier. Bogen indeholder mange biologiske facts om
 cichlider, men indeholder også observationer af cichlide adfærd fra akvarier.
 Forfatteren dækker selvfølgelig også emner som kommunikation, aggression, 
 parring og yngelpleje hos cichlider. De mest oprindelige cichlider findes 
 i Madagascar og Indien, og indtil flere hundrede arter lever i Central og 
 Sydamerika. Men den største interesse samler sig om 3 søer i Østafrika. 
 Her finder man langt den største biodiversitet indenfor cichlide familien. 
 Tanganyika, Malawi og Victoria søerne indeholder op til 1000 endemiske 
 arter hver. Molekylær biologisk forskning har vist, at alle disse arter stammer 
 fra en enkelt art. Udviklingen af de mange forskellige morfologiske, økologiske    
 og adfærdsmæssige specialiseringer har fundet sted i en evolutionær meget 
 kort periode. I Victoria søen opstod der 500 arter på formentlig mindre end 
 14000 år. Cichliders parrings- og yngelplejeadfærd er mere forskellig end hos 
 andre familier af fisk. Det har sikkert har bidraget til, at gøre cichlider 
 så populære hos akvarister.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nye Bøger.