Zoologi

Zoologi er læren om dyr

(gr. zoo = Levende væsen + logi = Viden)