Tigeren - Panthera tigris

Tekst og foto: Lars A. Clark

Underart:  Sibirisk tiger - Panthera tigris altaica

Den sibiriske tiger eller Amur-tigeren, er en af 5 underarter.  De fire andre tilbageværende underarter er: den bengalske tiger (P.t.tigris), den indokinesiske tiger (P.t.corbetti), sumatra­tigeren (P.t.sumatrae), og den sydkinesiske tiger (P.t.amoyensis).  Den Siberiske Tiger er den største og tungeste af alle Tiger underarterne, en fuldvoksen han kan veje  300 kg og måle næsten 3 meter.

Tigeren er et solitært levende dyr, dvs den lever alene i naturen, dog kan familiegrupper på en han og et par hunner godt forekomme, især hos den Siberiske tiger. Hannen og hunnen mødes kun i parringstiden, hvor hanne opsøger hunnen når han kan lugte at hun er i brunst, selve parringen foregår over ngle få dage, herefter skilles dyrene igen. Hun tigeren er drægtig i 15 uger (huskat 9 uger), hunnen er alene om at opfostre de 2-4 unger.

Tiger opretholder et meget stort territorium, det anslåes at et territorium godt kan strækker sig over flere hundrede kvadratkilometer. Tigeren er nødt til at have et så stort territorium for at være sikker på at skaffe nok føde, for selvom tigeren er en god jæger så har den en succes rate på 1/10. På menuen står Vildsvin, Okser, Antiloper og fugle - men tigeren kan også nedlægge langt større dyr som. f.eks. Gauerokser (900 kg). Tigerens foretrukne jagtteknik er bagholdsangreb, når byttet er nedlagt, trækkes det i skjul og fortæres eller gemmes hvis det er et stort byttedyr.

De tilbageværende Siberiske tiger lever i vestlige dele af Kina og den østlige del af Rusland

I dag findes der omkring 620 sibiriske tigre i zoologiske haver verden over. Det er  dobbelt så mange som i naturen. Disse tigre er en vigtig del, i arbejdet med bevarelsen af den sibiriske tiger.

Læs mere:

www.tigertrust.info