Sørgekåbe (Nymphalis antiopa)

Tekst og foto: Lars A. Clark

Observationer af Sørgekåben i Albertslund og Vestskoven. Observationerne er alle fra 2003.

En Blå cirkel viser hvor observationerne er sket, der kan godt være flere observationer af sørgekåbe samme sted.

Observations stederne

Tallene i Parentes angiver antallet af sørgekåber

Generelt for alle observationsstederne:

Der er frugttræer primært Kirsebærtræer, frugten får lov til at blive hængende på træerne og nedfalden frugt fjernes ikke. Der sprøjtes ikke med nogen form for sprøjtegift - der er i forbindelse med vegetationen nogle mere åbne arealer.