Familien Snoge - Colubridae

Almindelig snog -Natrix natrix   (tekst og foto: Clark)

Almindelig udbredt i Danmark - holder til i nærheden af vand og ses ofte svømmende - Snogen kendes på de to hvide/gule  nakkepletter - Snogen overvintre i jordhuller. Snogen føde består primært af frøer og padder, men den kan også tage fisk og mindre pattedyr. Hunnen lægger 20-30 æg i juli eller august måned - æggene klækkes ca. 2. måneder senere.


Svømmende Snog - Sjælsø 2003 :  Foto Clark