... Silur...

Silur

silur

To af de gamle urkontinenter Laurentia og Baltica støtte sammen og lukkede hermed den nordlige gren af Iapetus havet. Gonwana var stadig et helt kontinent. I havet udvikledes coral revene og gav ophav til en mængde nye arter. 

Gennemsnit temperaturen i silur er rimelig høj, på grund af land massernes sammen stød opstår der mange lavvande områder, der giver plads for udvikling af coralrev - men også lavvandede områder der periodevis udtørres og derfor tvinger planterne til at kunne tåle at være på tør land.

I silur dukker de første planter op på land jorden - det er begyndelsen til kolonisationen af de store og øde kontinenter. kolonisationen af landjorden er et kæmpe evolutionært skridt for planterne. Fordi planterne for at kunne leve på landjorden skal være i stand til at stå fast i jorden modstå vind, de skal kunne beskytte sig mod udtørring, de skal være i stand til at trække næring og mineraler ud af jorden. 

 

 © clark

Jorden ved begyndelsen  af Silur