Salamander

Tekst og Foto: Lars A. Clark

Lille salamander (Triturus vulgaris)

Den lille vandsalamander tilhører padderne, den er almindelig i hele landet. Den lille vandsalamander har en lang krop, lang hale og er orange stribe på maven. Den kan blive op til 9 cm lang. I forårsperioden lever den i vandhuller, resten af året på land, ofte tæt på vandhullerne. Hannerne er mere grå end hunnerne og de er også mere plettede end hunnerne.den lille vandsalamander bliver kønsmoden når den er 2 år, og den kan blive op til 10 år gammel.

Generelt er den lille vandsalamander  gået meget tilbage og er nu på en observationsliste (gullisten). Tilbagegangen skyldes til dels at vandhullerne er blevet tørret ud, er groet til, eller der er blevet sat fisk og ænder ud i vandhullerne, som har vandsalamanderen på menukortet. Den lille vandsalamander er udbredt over hele landet.

Levevis
Den lille vandsalamander yngler  i små vandhuller med et areal ofte under 100 m2. Vandhullerne må ikke være for dybe  eller være groet til, som tommelfinger regel kan man sige at  mindst halvdelen af vandhullets overflade skal være fri for skygge.  I parringstiden har hannen en høj, takket kam. på ryggen, kloakken  er mørk hos hannen, lys hos hunnen. Fra marts og frem til maj vandrer den lille vandsalamander ned til vandhullerne. Når den lille vandsalamander når vandhullet så  foregår parringen.  De voksne salamandre går  på land i juni eller juli måned. Ungerne går på land lidt senere og tilbringer de næste år på landjorden. Uden for yngletiden lever lille vandsalamander på land tæt på vandhullerne. Om dagen gemmer den sig under sten, grene og i huller. Om natten, når det er lunt og fugtigt, kommer den frem for at søge føde. I løbet af oktober måned går den lille vandsalamander i hi.


vandsalamandar larve - med udvendige gæller

Den voksne salamander spiser insektlarver, insekter, snegle, orme, igler og haletudser. Salamanderlarverne lever af dafnier, vandlopper og myggelarver. Selv har den lille vandsalamander har mange fjender:  Larverne ædes af fisk og ænder mens vandkalve, store fisk, stor vandsalamander, snoge, hejrer  æder de voksne salamandre.

Gulliste art
Den lille vandsalamander er gået meget tilbage i løbet af de sidste 100 år:

Årsag:

  • Vandhullerne er blevet afvandet, drænet eller fyldt op
  • Vandhullerne er groet til med planter
  • Der er plantet skyggende træer f.eks. grantræer omkring vandhullerne, der skygger for solen
  • Der er udsat fisk eller ænder i vandhullerne

Derimod

  • Har er den lille vandsalamander ikke særlig følsom over for nærringstof indholdet i vandhullerne

Den voksne vandsalamander er fredet. Den må ikke samles ind eller slås ihjel,  dog må man godt samles ind i begrænset antal til brug i undervisning og forskning. Det samme gælder for æg og larver.