... Perm...

Perm

Perm perioden 286 -248 mill. år siden

Perm perioden den mest dramatiske periode i jordens historie. Perm perioden indeholder mange klimaændringer, i begyndelsen af Perm perioden var Gondwana landet stadig præget af en stor istid, men i løbet af nogle få mill. år blev klimaet varmere, landmasserne bevægede sig nord på og Laurasia blev efterhånden meget varm og præget af store ørken områder. Denne ophedning fik mange sumpe til at forsvinde hvilket igen betød at amfibierne som var de dominerende dyr, efterhånden forsvandt fra mange områder og krybdyrene udvikledes og  indtog de nye biotoper. Kombinationen af den øgede opvarmning  samt at Gondwana land og Laurasia i slutningen støtte sammen til et superkontinent Pangea med store ørken områder, betød at over halvdelen af alle dyre og plantearter uddøde i slutningen af Perm-perioden.

 © clark

Jorden ved begyndelsen  af Perm