... Pattedyr ...
af Lars A. Clark

Mamalia - Pattedyr


Egern - Sciurus vulgaris Foto: Clark

Der er tre ting der kendetegner pattedyr fra andre dyregrupper.

  Alle pattedyr har mælkekirtler (mamma =bryst), det vil sige at alle pattedyr giver deres nyfødte unger mælk. Mælk er en næringrig kost og mælk indeholder både en stor mængde fedt (energi), stor mængde protein (Muskler og væv) samt kalk (knogler). Mælkekirtlerne er placeret parvis ned langs brystregionen og varierer i antal fra to (f.eks. homo) og til ca. 12 par.

 • Alle Pattedyr har hår, hos nogle arter kan voksne individer miste deres hår - men kendetegnet er at alle pattedyr på et eller andet tidspunkt i deres udvikling har haft hår. Pattedyrenes keratinhår tjener mindst 4 formål:
  • Hår er med til at reducere varmetabet fra kroppen.
  • Nogle hår er specielt følsommme f.eks. knurhår (vibrissae), disse hår er rigt forsynet med nerver og muskulatur og tjener det formål at fortælle dyret om dets kontakt med omgivelserne.
  • Hårenes farve, placering o.lign. kan tjene flere formål
   • Advarsel, advare andre dyr, mod at angribe (sort-gule stribber hos tigeren).
   • Kamoflage, eller forsvar f.eks. de sort hvide stribber hos zebraen, det er meget svært for et rovdyr at fokusere på et bestemt individ af zebraer når dyrene løber frem og tilbage - stribberne forvirer.
  •  Beskyttelse mod, solskoldning, parasitter oma.

 • Alle pattedyr har tre øreknogler, ambolten (incus), stigbøjlen (stapes)  samt hammeren (mallus). ho andre vertebrater genfindes  hammeren og ambolten som en del af kæben.

Andre karakteristika der findes hos de fleste pattedyr er udviklingen af et specialiseret tandsæt, at tænderne kun udskiftes en gang i livet (diphyodonti) samt af underkæben udgøres af en enkelt knogle.

. Spidsmus - Sorex araneus
foto: Clark

 

Systematik

 

Der er beskrevet ca. 5000   forskellige pattedyr arter fordelt på 26 ordner.

Underklasse Prototheria -kloakdyr

 • Orden Monotremata -- Myrepindsvin, Næbdyr

Underklasse Metatheria (marsupials) - Pungdyr

Underklasse Eutheria (placentals) - Egentlige Pattedyr