Parring i fugleverdenen

Tekst og foto: Lars A. Clark

I marts til juli måned kan man opleve fuglenes parringsleg, f.eks. er det et smukt syn at se hvordan to toppede Lappedykkere næsten står på vandet og nærmest snore halsen om hinanden, når de kurtiserer eller høre Nattergalen synge sin kærlighedssang fra et skjul i buskadset.

Gråspurve (Passer domesticus)

Gråspurve (Passer domesticus) er en fugl der igennem de sidste århundrede har tilpasset sig livet, sammen med mennesket, der er klar sammenhæng mellem menneskelig aktivitet og tilstedeværelsen af Gråspurve. I de sidste 20-25 år er bestanden af Gråspurve gået tilbage, det skyldes dels færre husdyrhold og færre redepladser.

Gråspurven er ca. 15 cm lang, den har en kort hale, korte vinger og et kegleformet næb. Hannen har sorte striber på en rødbrun ryg, han har en sort hagesmæk. Hunnen er brunstribet på en grålig ryg og har ingen hagesmæk. Gråspurven er en flokfugl især i vintermånederne kan man opleve store flokke af Gråspurve.

Han

Gråspurven har som mange af vores almindelige fugle en kurtisering med efterfølgende parring, selve sangen er et Tjip tjip, herunder er vist billeder fra to Gråspurve (Passer domesticus) der parrer sig, samt en forklaring på hvordan det sker.

Hun

Parringen indledes ved at hunnen sidder på en gren og vibrerer med vingerne og bagkroppen, hun vender sig væk fra hannen med hovedet og signalerer på denne måde til hannen at hun er klar til parring.

Herefter hopper hannen op på ryggen af hunnen, og ved at krænge kloakåbningerne (protodea) ud og røre ved hinanden så overfører hannen sin sæd til hunnen, selve parringen foregår kun i nogle få sekunder, men gentages mange gange efter hinanden. Hannen slår hurtigt med vingerne for at kunne holde balancen på hunnen, under parringen.

Anatomi:

Fuglene har som andre hvirveldyr to testikler (han), der er anbragt nær nyrerne, fra hver testikel går der en snoet sædleder ned til kloakken åbning, fuglene har også en bitestikel (han) men den er nærmest rudimentær og fungerer som reservoir for sæden.

Hunnernes har kun udviklet et ovarie og derfor også kun en æggeleder (ovidukt), højre ovarie er forsvundet og højre ovidukt er rudimentær. Når et æg i ovariet er fyldt med blomme, så falder ægget ned i æggelederens tragt, det er her at selve befrugtningen af ægget sker. Herefter føres ægget ned gennem æggelederen vha. peristaltiske bevægelser. ægcellen eller blommen bliver undervejs i æggelederen tilført diverse sekreter samt æggehvide (æggehviden holder blommen på plads og er bakteriedræbende). Efter æggehviden bliver ægget tilføjet en indre og ydre skalhinde uden på æggehviden og endelig til sidst påføres æggeskallen, der består af kalciumkarbonat. Æggeskallen har tusindvis af mikroskopiske små huller, hvorigennem vand, ilt samt kuldioxid kan diffundere. Ægget passage gennem æggelederen tager ca. 1 døgn.

 

hun

Efter parringen, er det tid til at indtage lidt føde, Gråspurve fouragerer ofte på Jorden og gerne i flokke