Takvinger/Perlemorfugle - Nymphalidae

Omfatter farvestrålende sommerfugle, hvor vingernes overside er meget farverig mens undersiden er camouflagefarvet. For takvingerne gælder at deres forben ofte er reduceret.

Sørgekåbe (Nymphalis antiopa)

Denne noget sjældne og store Sommerfugl med sin karakteristiske bordeaux farvede vinger med gul-hvid rand og blåpletter langs randen, er en smuk repræsentant for takvingerne.  Sørgekåben (Nymphalis antiopa) er en af Danmarks sjældne sommerfugle - Den har i en lang periode i 60'erne været forsvundet fra den Danske natur, men synes visse steder at vinde indpas igen, f.eks. på Bornholm. Det er derfor spændende at den  for andet år i træk kan ses i Albertslund området (Galgebakken og i Vestskoven), det skyldes muligvis den indsats man har gjort for at bevare frugttræer - og da sørgekåben lever af nedfaldsfrugt f.eks. kirsebær er det et oplagt sted. Der er dog yderligere to ting der skal være opfyldt før Sørgekåben kan etablere sig, for det første skal der være frugttræer og nedfaldfrugten skal have lov til at ligge og for det andet man må ikke sprøjte frugten med diverse giftstoffer.
Er disse betingelser  tilstede, så har man skabt mulighed for at sørgekåben kan etablere sig. I Albertslund og Vestskoven er Sørgekåben observeret  5 forskellige steder 2002.

  Observationer i 2003 samt kort

 

 

 

Til  Sommerfugle - lepidoptera